Blommande trädgren

Välkommen till SKL Kommentus

Vi erbjuder ramavtal och upphandlingsstöd till främst offentlig sektor. Vi tillhandahåller även tjänster inom HR, tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Vad är du ute efter?

Böcker och blanketter

Hos oss kan du köpa tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal. Vi har även specialprodukter inom arkivmaterial och hälso- och sjukvård.

Våra utbildningar

Vi håller utbildningar inom offentlig upphandling och inom HR och kompetensförsörjning. Oavsett erfarenhet kan du hitta en kurs som passar dig. 

I år är vi med och arrangerar två seminarier med fokus på upphandling utifrån hållbarhet och integration. Gör upphandling skillnad och hur mycket ska upphandling bidra till integration av nyanlända?

Fler nyheter

Kalendarium

SKL Kommentus UC