Om vår konsultverksamhet

Konsultverksamheten bedrivs av vårt dotterbolag AffärsConcept. Bolaget har funnits sedan 1995 och ägs sedan 2009 av SKL Kommentus. Syftet med att vi har en konsultverksamhet är att erbjuda ett heltäckande stöd inom inköp och upphandlingsområdet. AffärsConcept står för spetskompetensen inom upphandling till offentlig sektor.

Vi erbjuder

Våra konsulter hjälper köpare inom offentlig sektor att genomföra lyckade affärer. Vi åtar oss uppdrag som är till nytta för myndigheter, organisationer och andra företag som följer upphandlingslagstiftningen.

Vi erbjuder tjänster inom främst fem tjänsteområden; upphandling, utbildning, utredning, upphandlingsrätt och uppföljning. Varje år genomför vi fler än 400 konsultuppdrag och drygt 150 utbildningsdagar.

Vi är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra regionala kontor bidrar till en lokal närvaro som många kunder uppskattar.

Våra konsulter

Våra konsulter har gedigen kompetens. De kan hela upphandlingsprocessen och kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens. Det är också kunskaper och erfarenheter som konsulterna delar med sig av på våra externa utbildningar.

Vi har medarbetare med specialistkompetens inom olika upphandlingsområden såsom varor, tjänster, byggentreprenader, teknik, tjänstekoncessioner, fastighetsförvaltning samt olika komplexa tjänster.

Underkonsulter

Det händer även att vi tar in underkonsulter för vissa uppdrag. Har du eget företag och vill arbeta tillsammans med oss på AffärsConcept? Genom gemensamma krafter kanske vi kan genomföra bra affärer för våra kunder? Hör av dig till konsultchef Katariina Virkkunen telefon 08-709 59 73 e-post för mer information.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar