Våra tio etiska regler

Vi har tio etiska regler som genomsyrar hela vår verksamhet från hur vi arbetar inom våra affärsområden till hur våra konsulter förhåller sig till våra kunder och uppdrag.

Våra tio etiska regler

  • Vi åtar oss endast uppdrag som är till gagn för myndigheter, organisationer och företag som har att följa lagen om offentlig upphandling.
  • Vi biträder inte anbudsgivare vid anbudsgivning eller vid rättslig prövning.
  • Vi förmedlar att upphandling är ett professionellt sätt att genomföra affärer.
  • Vi genomför våra uppdrag i samverkan med våra uppdragsgivare. Kunskapsöverföring utgör en betydelsefull del vid genomförandet.
  • Vi avstår från uppdrag som skulle strida mot gällande regelverk och egen övertygelse.
  • Vi beskriver vår upphandlingskompetens, våra kvalifikationer och vår erfarenhet som rådgivare på ett rättvisande sätt.
  • Vi försäkrar oss om att vi och kunden är överens om uppdragets natur och villkor innan uppdraget påbörjas.
  • Vi ger en rättvisande bild av de förutsättningar som råder vid genomförande av en upphandling och de resultat som kommer att kunna uppnås vid upphandlingen.
  • Vi håller och följer upp de avtal som vi träffar med våra uppdragsgivare. Avtalen är tydliga vad gäller priser, beräknad tidsåtgång och eventuella avgränsningar.
  • Vi försäkrar oss om våra kunders medgivande innan vi refererar till utförda uppdrag.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar