Artiklar om Konsulttjänster upphandling

 • Vi skriver avtal med Swedavia

  Under hösten har Swedavia AB genomfört upphandling av ramavtal inom området upphandlingskonsulter. Vi är stolta över att ha fått avtal inom delområdena Varor och tjänster, samt Bygg- och entreprenadupphandling.

 • Niclas Andersson, regionchef på AffärsConcept Region Väst, har ordet

  Hur ofta hör man inte detta..?
  Jag minns ett samtal där den – som det lät- olyckligt utsedde enhetschefen inledde med att
  - Ja, vi vill inte upphandla men tydligen måste vi det...
  Nu slutade detta lyckligt med en nöjd och lite lätt förvånad kund; de fick precis vad de ville ha och till ett lägre pris än de hade vågat budgetera.

 • Konsulttjänsten fel värderad

  Sättet konsulttjänster upphandlas på idag riskerar att försvaga utvecklingen av de medborgaruppdrag som offentlig sektor står inför. Strategi grundad på de verksamhetsbehov som ska utföras måste bli tydligare och priser sättas mot den effekt på verksamheten som uppdraget har.

 • VD-bloggen

 • Affärsrådgivning och timbank

  Lätt att köpa - lätt att använda!
  Behöver du kvalificerad rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor? Vi kan hjälpa dig med förstudie, utvärdering av anbud, avtalsuppföljning med mera.

 • AffärsConcept undanber sig gräddfil i kommuners upphandlingar

  AffärsConcept har nyligen omnämnts i ett antal artiklar av Per Eriksson under Inköpsrådets försorg. Artiklarna, daterade 2016-08-23, 2016-08-17 och 2016-06-29, har handlat om att vi "åker gräddfil" då kommuner och landsting direktupphandlat tjänster av AffärsConcept bland annat med motiveringen att delägandet i SKL Kommentus gör AffärsConcept till en intern resurs. Här bemöter Caroline Hagberg, affärsområdeschef för AffärsConcept Inköpsrådets artiklar.

 • Våra tjänster

  Vi erbjuder offentlig sektor tjänster inom inköp och HR-området. Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster. Vi har Hållbarhetskollen som följer upp de sociala krav som ställts i upphandlingar. Våra konsulter erbjuder kvalificerat stöd inom inköp och upphandlingsområdet. Vi erbjuder digitala tjänster som ett stöd till beslutsfattare och chefer inom arbetsrättsområdet. Vi erbjuder också utbildning inom offentlig upphandling och inom strategisk HR och kompetensförsörjning.

 • Enklare ramavtal för pension från en leverantör

  Pensioner är en komplicerad fråga för landets kommuner och landsting. Det blir inte lättare av att medarbetare med kompetens inom området går i pension. Därför har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat ett nytt ramavtal, Pension 2016, som förenklar arbetet.

 • AffärsConcept upphandlar åt Norrtälje kommun

  Vi är glada att tillsammans med två andra duktiga konsultföretag tilldelats ramavtal som Entreprenadupphandlare åt Norrtälje kommun i projektet Norrtälje hamn.

 • Anlita en upphandlingskonsult

  Vill du anlita en av våra konsulter för ett uppdrag, kontakta oss eller fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

 • Några av våra uppdrag

  Vi genomför upphandlingar inom de flesta områden. Under 2016 genomförde vi över 400 upphandlingar för landsting, kommuner samt organisationer och företag som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

 • Upphandling

  Vi genomför upphandlingar i olika omfattning på uppdrag av dig som kund eller självständigt. Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet inom alla upphandlingsområden.

 • AffärsConcept skriver ramavtal med Landskrona stad

  Vi glada att som ensam leverantör skrivit ramavtal med Landskrona stad för att under avtalsperioden hjälpa till med upphandlingar av bygg- & anläggningsentreprenader, IT samt varor och tjänster.

 • AffärsConcept undanber sig gräddfil i kommuners upphandlingar

  AffärsConcept har nyligen omnämnts i ett antal artiklar av Per Eriksson under Inköpsrådets försorg. Artiklarna har handlat om att vi "åker gräddfil" då kommuner och landsting direktupphandlat tjänster av AffärsConcept bland annat med motiveringen att delägandet i SKL Kommentus gör AffärsConcept till en intern resurs.

 • Region Skåne bedömer att AffärsConcept är den mest kompetenta leverantören av upphandlingstjänster

  Vi skriver avtal med Region Skåne. I konkurrens med flera duktiga leverantörer blev vi rangordnade etta. Det innebär att AffärsConcept är den leverantör som kunderna ska vända sig till i första hand när de inom olika upphandlingsområden behöver stöd av kompetenta upphandlingskonsulter.

 • Vi skriver avtal med Stockholm Vatten AB

  AffärsConcept är glada att tillsammans med två andra duktiga leverantörer tilldelats ramavtal med Stockholm Vatten AB.

 • Vi skriver avtal med Sida

  AffärsConcept är stolta över att tillsammans med två andra duktiga leverantörer tilldelats ramavtal med Sida.

 • Lagen om upphandling i försörjningssektorerna

  I fickfakta ingår förutom LUF ett urval av lagar och förordningar relevanta för upphandling inom försörjningssektorerna, det vill säga inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Den innehåller även en ordlista med viktiga upphandlingsbegrepp samt en engelsk ordlista.

 • Att tänka på vid upphandling

  Det är mycket att tänka på vid upphandling och direktupphandling. När du bestämt vad du ska upphandla måste du bestämma vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt för varan eller tjänsten.

 • Vad är värdet av en konsult?

  Max Hüttner, Senior Management Consultant på Carrus, skriver månadens krönika på ämnet konsulter.