Artiklar om Konsulttjänster utredning

 • Affärsrådgivning och timbank

  Lätt att köpa - lätt att använda!
  Behöver du kvalificerad rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor? Vi kan hjälpa dig med förstudie, utvärdering av anbud, avtalsuppföljning med mera.

 • Våra tjänster

  Vi erbjuder offentlig sektor tjänster inom inköp och HR-området. Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster. Vi har Hållbarhetskollen som följer upp de sociala krav som ställts i upphandlingar. Våra konsulter erbjuder kvalificerat stöd inom inköp och upphandlingsområdet. Vi erbjuder digitala tjänster som ett stöd till beslutsfattare och chefer inom arbetsrättsområdet. Vi erbjuder också utbildning inom offentlig upphandling och inom strategisk HR och kompetensförsörjning.

 • Anlita en upphandlingskonsult

  Vill du anlita en konsult inom något av våra affärsområden: Upphandling, Interim, Utredning, Upphandlingsrätt och Uppföljning.

  Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

 • Varför genomföra en utredning innan en upphandling?

  Ska du lyckas med din upphandling är en väl genomförd analys innan upphandlingen en förutsättning. Hos oss kan du få hjälp med de utredningar som du har behov av innan du sätter i gång med din upphandling.

 • Utredning inom offentlig upphandling

  Vi genomför utredningar inom ett flertal områden kopplade till offentlig upphandling. Du kan få hjälp med utredningstjänster avseende exempelvis organistionsutveckling, rättsliga frågeställningar och affärs- & upphandlingsstrategier.

 • Utredningsproffs

  Ibland är det bra att börja från början menar Björn Westin, upphandlingskonsult på AffärsConcept. Vi kan hjälpa till med att göra en genomgång av din inköpsverksamhet.