Artiklar om Utbildning

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag

  På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • Effektiva utvärderingsmodeller

  För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • Employer branding

  Har ni en ambition att arbeta mer strategiskt med ert arbetsgivarvarumärke? En fråga som blir allt viktigare, inte minst inom offentlig sektor. Utbildning handlar om hur man på ett strukturerat sätt tar ett helhetsgrepp om sitt Employer Branding arbete för att lyckas. I en värld som blir allt mer värderingsstyrd, blir arbetsgivarvarumärket allt viktigare och utgör en helt avgörande faktor för att attrahera och motivera medarbetare.

  Vi delar med oss av strategi, process och praktiska verktyg som gör att ni kan hålla ert externa löfte till den interna sanningen.

 • Utbildningar på hemmaplan

  Vill du att vi kommer till er och håller utbildning? Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar. Är ni flera kommuner, landsting eller myndigheter som vill gå samman och beställa en gemensam utbildning så går det naturligtvis bra.

 • Introduktion

 • Intervjuteknik för rekryterare

  Ger dig djupare kunskap kring intervjuteknik och en stabil grund att stå på i dina intervjuer. Vi går igenom hur du lägger upp en intervju och vad du bör tänka på för att skapa en professionell och avväpnande intervjusituation. Vid dagens slut kan du genomföra bättre intervjuer, ge en bättre kandidatupplevelse som stärker arbetsgivarvarumärket. Men framför allt kommer du bli mer träffsäker i din rekrytering. Även i situationer med få kandidater kommer du kunna ta bättre beslut och veta mer om din kandidat vilket gör det lättare att säkra hans/hennes framgång i din organisation.

 • Kompetensprojekt i praktiken - Grund

  Att möta framtiden med rätt kompetens är en stor utmaning för många organisationer. Står du inför att ni ska genomföra en kompetenskartläggning? Funderar du över hur man praktiskt går tillväga för att bedriva projektet och kompetensarbetet; vilka ska ingå och hur ser omfattningen ut? Under dagen går vi igenom grunderna i hur du genomför ett kompetensprojekt. Du får verktyg och mallar för att kunna genomföra ett kompetensprojekt från planering och förarbete till kompetensanalys och överlämning.

 • Employer Branding

 • Talent Management - Kompetensförsörjning

  Handlar om hur man på ett strukturerat sätt inkluderar, attraherar, engagerar, utvecklar och behåller rätt medarbetare. Idag är kompetensförsörjningen en av de största utmaningarna för den offentliga sektorn. Konkurrensen om de bästa talangerna och rätt kompetens är stenhård. De organisationer som har en väl genomtänkt strategi som går hand i hand med verksamhetens mål och uppdrag är morgondagens vinnare.

 • Kompetensprojekt i praktiken - fördjupning

  Behöver ni ta fram en kompetensförsörjningsplan? tydliggöra koppling mellan strategier, mål och omvärldsbevakning till er operativa förmåga att utveckla rätt kompetens idag och i framtiden? Funderar ni på hur ni bäst utvecklar kompetensen, skapar en lärande kultur och får till ett mer varierat och digitalt lärande?

 • Fördjupningskurs

 • Våra tjänster

  Vi erbjuder offentlig sektor tjänster inom inköp och HR-området. Vi har en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster. Vi har Hållbarhetskollen som följer upp de sociala krav som ställts i upphandlingar. Våra konsulter erbjuder kvalificerat stöd inom inköp och upphandlingsområdet. Vi erbjuder digitala tjänster som ett stöd till beslutsfattare och chefer inom arbetsrättsområdet. Vi erbjuder också utbildning inom offentlig upphandling och inom strategisk HR och kompetensförsörjning.

 • Utbildning inom strategisk HR

  Vi håller grund- och fördjupningskurser inom strategisk HR och kompetensförsörjning. Våra kurser håller alltid hög kvalitét liksom våra lärare som alla har mångårig praktiskt och teoretisk kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet inom HR-området en kurs som passar din nivå.

  Vi genomför även utbildningar på plats hos er med anpassning till just era förutsättningar och behov. Kontakta Tommy Eriksson så berättar han mer.

 • Kalendarium AffärsConcept

  Kalender för våra utbildningar och andra aktiviteter.

 • Kompetensbaserad rekrytering - Intervjuteknik för rekryterare

 • Concept 2, Certifierad upphandlare

  Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

 • Concept 1, Diplomerad upphandlare

  Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

  Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • Talent Management - Kompetensförsörjning

 • Kompetensprojekt i praktiken - fördjupning del 2

 • Kompetensbaserad rekrytering - Intervjuteknik för rekryterare

 • Ledarskapets grunder, att leda mig själv och att leda andra

 • Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar. Under dagen har vi olika gruppövningar

 • Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.

 • Talanginventering, ledarförsörjning och successionsplanering

 • Fåtal platser kvar Concept 2, Certifierad upphandlare

  Fåtal platser kvar till vår utbildning Concept 2, Certifierad upphandare. Nästa utbildningstillfälle börjar den 8 mars.

 • Webbfilmer

  Välkommen till SKL Kommentus samlade produktion av rörlig media. Här kommer du vartefter kunna ta del av webbinarier, information och annat spännande material i filmformat.

 • Kompetensbaserad rekrytering - grundkurs

 • Frågor och svar om våra utbildningar i offentlig upphandling

  Här får du svar på de vanligaste frågorna vi får om våra utbildningar.

 • IT-upphandlingar i praktiken

  I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

 • Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

  Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

  Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna för hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

 • Kompetensbaserad rekrytering - grundkurs

 • Kompetensbaserad rekrytering

  Alla pratar om kompetensbaserad rekrytering, men vad är det egentligen? Vad menas med kompetens? Under utbildningsdagen får du grunderna och en stabil kunskapsbas att stå på så att du kan rekrytera bättre. Vi varvar vi teori med praktik och går igenom vad kompetenbaserad rekrytering innebär i praktiken, hur du ska göra för att dina intervjuer ska bli kompetensbaserade och hur du ska göra för att utvärdera dem objektivt. När dagen är slut har du lärt dig hur du gör både säkrare och mer träffsäkra rekryteringar samt hur du tar fram bättre beslutsunderlag vid rekryteringsbeslut.

 • Samlade filmer

  Välkommen till SKL Kommentus samlade produktion av rörlig media. Här kommer du vartefter kunna ta del av webbinarier, information och annat spännande material i filmformat.

 • Utbildning i offentlig upphandling

  Vi håller grund- och fördjupningsutbildningar samt längre utbildningsprogram inom offentlig upphandling. Våra utbildningar håller alltid hög kvalitet liksom våra lärare som alla har mångårig praktisk och teoretisk kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet i upphandling, en kurs som passar din nivå.