Artiklar om Utbildning

 • Introduktion

 • Intervjuteknik för rekryterare

  Ger dig djupare kunskap kring intervjuteknik och en stabil grund att stå på i dina intervjuer. Vi går igenom hur du lägger upp en intervju och vad du bör tänka på för att skapa en professionell och avväpnande intervjusituation. Vid dagens slut kan du genomföra bättre intervjuer, ge en bättre kandidatupplevelse som stärker arbetsgivarvarumärket. Men framför allt kommer du bli mer träffsäker i din rekrytering. Även i situationer med få kandidater kommer du kunna ta bättre beslut och veta mer om din kandidat vilket gör det lättare att säkra hans/hennes framgång i din organisation.

 • Kompetensprojekt i praktiken - fördjupning

  Behöver ni ta fram en kompetensförsörjningsplan? tydliggöra koppling mellan strategier, mål och omvärldsbevakning till er operativa förmåga att utveckla rätt kompetens idag och i framtiden? Funderar ni på hur ni bäst utvecklar kompetensen, skapar en lärande kultur och får till ett mer varierat och digitalt lärande?

 • Utbildningar på hemmaplan

  Vill du att vi kommer till er och håller utbildning? Vi lämnar ett fast pris och kan om ni vill specialanpassa utbildningen efter era förutsättningar. Är ni flera kommuner, landsting eller myndigheter som vill gå samman och beställa en gemensam utbildning så går det naturligtvis bra.

 • Fördjupningskurs

 • Employer Branding

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag

  På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • Effektiva utvärderingsmodeller

  För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • Kompetensprojekt i praktiken - fördjupning del 2

 • Kompetensbaserad rekrytering - Intervjuteknik för rekryterare

 • Talent Management - Kompetensförsörjning

 • Utbildning inom strategisk HR

  Vi håller grund- och fördjupningskurser inom strategisk HR och kompetensförsörjning. Våra kurser håller alltid hög kvalitét liksom våra lärare som alla har mångårig praktiskt och teoretisk kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet inom HR-området en kurs som passar din nivå.

  Vi genomför även utbildningar på plats hos er med anpassning till just era förutsättningar och behov. Kontakta Frida Johansson så berättar hon mer.

 • Kompetensbaserad rekrytering - Intervjuteknik för rekryterare

 • Sverigeturné med Upphandling24

  Nu ger vi oss ut på ny turné i landet! Tillsammans med Upphandling24 besöker vi under våren elva orter från öster till väster, från norr till söder. Under ett halvdagsseminarium får du ta del av de allra hetaste frågorna inom offentlig upphandling.

 • Concept 2, Certifierad upphandlare

  Riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.

 • Concept 1, Diplomerad upphandlare

  Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

  Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • Webbfilmer

  Välkommen till SKL Kommentus samlade produktion av rörlig media. Här kommer du vartefter kunna ta del av webbinarier, information och annat spännande material i filmformat.

 • Kompetensbaserad rekrytering - grundkurs

 • Talanginventering, ledarförsörjning och successionsplanering

 • Ledarskapets grunder, att leda mig själv och att leda andra

 • Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.

 • Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar. Under dagen har vi olika gruppövningar

 • Fåtal platser kvar Concept 2, Certifierad upphandlare

  Fåtal platser kvar till vår utbildning Concept 2, Certifierad upphandare. Nästa utbildningstillfälle börjar den 8 mars.

 • Frågor och svar om våra utbildningar i offentlig upphandling

  Här får du svar på de vanligaste frågorna vi får om våra utbildningar.

 • Kompetensbaserad rekrytering

  Alla pratar om kompetensbaserad rekrytering, men vad är det egentligen? Vad menas med kompetens? Under utbildningsdagen får du grunderna och en stabil kunskapsbas att stå på så att du kan rekrytera bättre. Vi varvar vi teori med praktik och går igenom vad kompetenbaserad rekrytering innebär i praktiken, hur du ska göra för att dina intervjuer ska bli kompetensbaserade och hur du ska göra för att utvärdera dem objektivt. När dagen är slut har du lärt dig hur du gör både säkrare och mer träffsäkra rekryteringar samt hur du tar fram bättre beslutsunderlag vid rekryteringsbeslut.

 • Kompetensbaserad rekrytering - grundkurs

 • IT-upphandlingar i praktiken

  I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

 • Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

  Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

  Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna för hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

 • Samlade filmer

  Välkommen till SKL Kommentus samlade produktion av rörlig media. Här kommer du vartefter kunna ta del av webbinarier, information och annat spännande material i filmformat.