Följ upp avtalet för upphandlingen

Uppföljning är en viktig men ofta bortglömd och bortprioriterad del av en upphandling. Att du följer upp ett avtal är viktigt för att du ska veta att du faktiskt får det du upphandlat. Vi kan hjälpa dig med olika delar inom uppföljning för att säkerställa detta.

När du upphandlar en vara eller en tjänst är det viktigt att upphandlingsunderlaget innehåller både tydliga krav på leverans och rutiner för uppföljning. Detta för att kunna följa upp ett avtal. Finns det i underlaget ger det en tydlig indikation till leverantören att du som beställare kommer att följa upp leveransen.

Du bör alltid utgå ifrån om de beställningar som du gör sker enligt fastställda villkor i avtalet.

Vi arbetar med uppföljning i alla delar av en upphandling

Vi erbjuder dig hjälp med flera olika delar för att följa upp ett avtal på bästa sätt, exempelvis:

  • internutbildning om avtalet, beställningsrutiner med mera
  • avtalsförvaltning, om leverantören sköter sig enligt avtal
  • konfliktshantering, juridiska eller avtalsmässiga frågor
  • upprättande av avropsmallar, genomförande av förnyad konkurrensutsättning med mera
  • förlängning av avtal, justering av avtalsvillkor inom gällande regelverk, indexregleringar
  • uppsägning av avtal

Kontakta oss via nedanstående formulär om du är intresserad att anlita en konsult för att få hjälp med en uppföljning.

Intresseanmälan uppföljning

Är du intresserad av att anlita oss för ett uppföljningssuppdrag inom offentlig upphandling? Fyll i nedantående formulär. Vi kontaktar dig inom kort.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar