Elektroniska personalliggare

Har du som beställare kontroll över dina befintliga avtal, gällande elektroniska personalliggare?

Från den första januari 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Skatteverket har också från detta datum möjlighet att genomföra oanmälda besök på arbetsplatserna. Syftet är att minska förekomsten av svart arbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen.

Vi kan hjälpa dig med att se över vad som gäller för er organisation och era befintliga avtal.

Vi anpassar uppdraget till dina behov och kan exempelvis:

  • gå igenom dina avtal
  • analysera ditt behov
  • tar dialogen med entreprenörerna
  • tar fram rapporter om vad som krävs för att du på ett smidigt sätt ska kunna följa den nya lagen