Fakturerar din entreprenör enligt avtal?

Får du det som du har upphandlat?

Finns det felaktigheter i fakturorna från dina entreprenörer?

Saknar du tiden att regelbundet följa upp dina avtal? Vi kan hjälpa dig med avtalsuppföljning. När det gäller fakturor inom bygg-, anläggnings- & installationsentreprenader så kan vi genomföra stickprov på några av dina ramavtal eller alla om du önskar. Vi kan hjälpa dig med att exempelvis:

  • se över om entreprenören fortfarande uppfyller kvalificeringskraven
  • kontrollera att avtalade timpriser faktureras
  • se över om kostnaderna för handverktyg följer avtalade villkor
  • stämmer underentreprenörens åtaganden och medföljande kostnader med avtalet?
  • är materialkostnaderna enligt avtal?