Att tänka på vid upphandling

Det är mycket att tänka på vid upphandling och direktupphandling. När du bestämt vad du ska upphandla måste du bestämma vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt för varan eller tjänsten.

Tänk igenom vad ni behöver upphandla

När du ska göra en upphandling är det viktigt att utgå från ert behov. Vad behöver ni upphandla? När behöver ni varan, tjänsten eller entreprenaden?

Det är viktigt att lägga tid och eftertanke på behovsanalysen för att undvika fallgropar och för att säkerställa att ni redan från början tänker på rätt saker. det är även viktigt för att verkligen få med det som är viktigt för er i upphandlingen.

Du behöver även tänka igenom om ni kan genomföra upphandlingen själva eller behöver experter som hjälper er ställa krav. I vissa fall är det bra att ta in en specialist för att du ska få den varan, tjänsten eller entreprenaden som ni behöver.

Tänk igenom upphandlingens betydelse

Är upphandlingen av strategisk betydelse och eller av stort eknomiskt värde. Tänk igenom och planera så att upphandlingar av stor betydelse prioriteras och ges mer tid och resurser.

En upphandling tar tid

Tänk på att vara ute i god tid då en normalkomplex upphandling tar cirka sex månader att genomföra, men varje upphandling är unik och det kan ta både kortare och längre tid.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du behöver hjälp med en upphandling eller vill ha råd och stöd i olika frågeställningar.