Direktupphandling

Vid en upphandling finns det olika förfaringssätt att välja på. I vissa fall, vid mindre upphandlingar kan du använda dig av direktupphandling. Direktupphandling är upphandlingar som rör sig om ett lägre värde, då ett vanligt anbudsförfarande skulle vara alltför kostsamt i förhållande till upphandlingens storlek.

Direktupphandling är tillåten i tre situationer

Du får bara använda direktupphandling vid upphandlingar enligt 19 kap. LOU och LUF och under vissa förutsättningar.

Direktupphandling är tillåten i tre situationer:

  1. upphandlingens värde uppgår till högst 534 890 kronor vid upphandling enligt LOU
  2. eller högst 993 368 kronor vid upphandling enligt LUF
  3. förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda - det finns synnerliga skäl

En direktupphandling kan exempelvis röra sig om fika till arbetsplatsen men även om om mer avancerade tjänster som under en period av tolv månader understiger direktupphandlingsgränserna.

Beräkna värdet av en upphandling

Du beräknar värdet av en upphandling genom att uppskatta det totala belopp som kan komma att betalas enligt kontraktet. Du ska, till exempel, beakta options- och förlängningsklausuler som du kommer att utnyttja.

Du ska även räkna in alla upphandlingar av samma slag under räkenskapsåret när du beräknar värdet. Du får inte dela upp en upphandling för att komma under gränsvärdet för direktupphandling.

Många upphandlande myndigheter har interna rutiner för tillämpning av upphandlingar under direktupphandlingsgränsen. Det är alltid bäst att du kontaktar din upphandlingsavdelning för att få veta hur just ni arbetar.

Är upphandlingsbehovet kontinuerligt återkommande bör ni som upphandlande myndighet upphandla enligt LOU/LUF/LUFS och förslagsvis teckna ramavtal för varan eller tjänsten.