Nya upphandlingsregler

Vi ger dig kvalificerat upphandlingsrättsligt stöd så att du på
bästa sätt kan möta de utmaningar och möjligheter som följer av
regelförändringarna!

Nya LOU

De nya direktiven är nu införlivade i svensk lag. Vi hjälper dig att komma igång med att arbeta enligt nya LOU.

Du kan få hjälp inom följande områden:
• Utbildning
• Juridisk granskning och utveckling av dokumentation
• Olika stödfunktioner
• Rättsutredningar

Utbildning

Vi genomför utbildningar om de nya upphandlingsreglerna, dels genom öppna kurser dels genom anpassade uppdragsutbildningar – som kan om ni vill genomföras på plats hos er. Våra utbildningar hålls av kvalificerade jurister med omfattande erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Vi går igenom såväl de juridiska frågeställningarna som de praktiska konsekvenser som regelförändringarna kommer att innebära.

Ur innehållet
• förändringar avseende upphandlingsförfarandena
och deras tillämpningsområde
• tilldelningskriterier och utvärdering
• uteslutningsgrunder och självsanering
• ändringar av kontrakt under löptiden

Juridisk granskning och utveckling av dokumentation

Förändringarna kan medföra att ni som organisation har behov av att utveckla dokumentation kopplad till offentlig upphandling. Du kan få hjälp med juridisk granskning och utveckling av bland annat malldokument för förfrågningsunderlag. Utöver juridiska justeringar med anledning av regelförändringarna erbjuder även våra jurister ett praktiskt perspektiv med förslag som inkluderar affärsmässiga avväganden.

Stödfunktion

För att skapa trygghet avseende hur det nya regelverket ska hanteras ur ett juridiskt perspektiv erbjuder vi en dedikerad jurist som ger dig stöd när du behöver. Genom stödfunktionen tillgängliggör vi resurser och kan bistå med kompetensförsörjning ur ett långsiktigt perspektiv. Särskilt för organisationer som saknar möjlighet att ha interna resurser inom området är stödfunktionen ett värdefullt redskap.

Rättsutredningar

Genom rättsutredningar kan du få hjälp att besvara de frågor som det nya upphandlingsregelverket ställer. Det kan bland annat handla om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsynstaganden eller utformning av tilldelningskriterier. Våra jurister har gedigen erfarenhet av att undersöka frågeställningar inom upphandlingsrättsområdet samtidigt som vi kan erbjuda ett praktiskt perspektiv. I uppdraget får du inte bara svar på det juridiskt korrekta förhållningssättet du får även en affärsmässiga bedömning.