Upphandling

Vi genomför upphandlingar i olika omfattning på uppdrag av dig som kund eller självständigt. Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet inom alla upphandlingsområden.

Vi genomför alltid våra upphandlingsuppdrag utifrån dina behov med stor affärsmässighet och hög etik.

Våra upphandlingskonsulter är specialister inom upphandling inom bland annat:

 • tjänster av komplex natur, så som funktionsspecificerade IT-system
 • produkter och tjänster avsedda för specialistbehov, till exempel medicintekniska produkter
 • resultatinriktade tjänster, såsom reklambyråtjänster, utbildning och lokalvård
 • konsulttjänster av specialistkaraktär, till exempel organisationskonsulter
 • verksamheter som för närvarande drivs i egenregi, till exempel måltidsförsörjning
 • tjänstekoncessioner
 • fastighetsförvaltning
 • varu- och tjänsteområden med svag konkurrens eller en marknad som tidigare inte har varit konkurrensutsatt
 • entreprenader, såsom drift- och underhåll eller byggnation
 • tekniska konsulttjänster, till exempel arkiteter eller projektledare

Upphandlingar som följer lagen om offentlig upphandling

Alla upphandlingar vi genomför följer lagen om offentlig upphandling, LOU. Det primära är att alltid genomföra en lyckad affär för dig som kund.

Vårt motto är att informera dig som kund vad du kan göra och hitta lösningar som är unika för dig, inte att betona vad du inte får göra.

Ett område som vi arbetar mycket med är kvalitetssäkring och upphandlingsrutiner vilket har gett oss stor erfarenhet som vi använder vid utförande av utredningsuppdrag som granskning, revision och kvalitetssäkring.

Vi vill gärna betona två faser som ofta får för lite uppmärksamhet, det är:

 • strategi och paketering av upphandling
 • avtalsvård mellan upphandlingarna

Om du har frågor eller är intresserad av våra tjänster är du välkommen att kontakta någon av våra upphandlingskonsulter. Du kan även fylla i nedanstående formulär så kontaktar vi dig.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar