Upphandling

Vi genomför upphandlingar i olika omfattning på uppdrag av dig som kund eller självständigt. Du kan få hjälp med alla typer av upphandlingar och i alla skeden av en upphandling. Hos oss hittar du konsulter med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet inom alla upphandlingsområden.

Vi genomför alltid våra upphandlingsuppdrag utifrån dina behov med stor affärsmässighet och hög etik.

Våra upphandlingskonsulter är specialister inom upphandling inom bland annat:

 • tjänster av komplex natur, så som funktionsspecificerade IT-system
 • produkter och tjänster avsedda för specialistbehov, till exempel medicintekniska produkter
 • resultatinriktade tjänster, såsom reklambyråtjänster, utbildning och lokalvård
 • konsulttjänster av specialistkaraktär, till exempel organisationskonsulter
 • verksamheter som för närvarande drivs i egenregi, till exempel måltidsförsörjning
 • tjänstekoncessioner
 • fastighetsförvaltning
 • entreprenader, såsom drift- och underhåll eller byggnation
 • tekniska konsulttjänster, till exempel arkiteter eller projektledare

Vi har mångårig erfarenhet av att olika specialförfaranden som vi kan använda för att säkerställa bästa möjliga resultat som exempelvis:

 • Förhandlat förfarande
 • Konkurrenspräglad dialog
 • Förkommersiell upphandling
 • Innovationspartnerskap
 • Projekttävling
 • Elektronisk auktion

Upphandlingar som följer lagen om offentlig upphandling

Alla upphandlingar vi genomför följer lagen om offentlig upphandling, LOU. Det primära är att alltid genomföra en lyckad affär för dig som kund. Du kan känna dig trygg som kund att vi i våra uppdrag för dig berättar vad du kan göra och hittar lösningar som är unika för dig.