Upphandlingsrätt

Vi kan hjälpa dig med juridiska frågeställningar inom upphandlingsområdet och företräda er i förvaltningsdomstol vid överprövningar.

Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt

Vi har omfattande erfarenhet av att bistå offentlig sektor med juridisk rådgivning frågor avseende LOU, LUF, LUFS, LOV och LUK. Med förståelse för affärsmässiga och juridiska avvägningar, som fordras för att genomföra goda affärer och att upprätthålla en väl fungerande upphandlingsverksamhet, kan våra konsulter bistå med kvalificerat stöd för att hantera komplexa juridiska frågeställningar inom

Vi kan erbjuda dig flera tjänster relaterade till det upphandlingsrättsliga området och rådgivningen kan behandla exempelvis:

  • förutsättningar för val av upphandlingsförfarande
  • stöd eller rättslig företrädare vid process i förvaltningsdomstol
  • rådgivning vid sekretessprövning
  • förhandling
  • interna kontrakt
  • kvalitetssäkring av upphandlingsdokument
  • prövning och utvärdering av anbud

Rättsliga processer

Vid överprövningar och andra upphandlingsrättsliga processer såsom överklagade sekretessbeslut kan vi erbjuda kompetenta konsulter, med omfattande erfarenhet, som stöd eller ombud i förvaltningsdomstol. Vi bistår ett stort antal upphandlande myndigheter och enheter i rättsprocesser och kan ge din organisation stöd genom hela domstolsprocessen.

Intresseanmälan upphandlingsrätt

Är du intresserad av att anlita oss för ett upphandlingsrättsligt uppdrag inom offentlig upphandling? Fyll i nedantående formulär. Vi kontaktar dig inom kort

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar