Utbildning

IT-upphandlingar i praktiken

I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Du lär dig:

 • tjänst eller system?
 • standard eller specialutveckling?
 • aktiviteter och tidsplan
 • identifiera faktiska behov
 • omsätta behov till krav
 • avtalsvillkor
 • specifika lagar och bestämmelser
 • interaktivitet i genomförandet
 • it-stödets livscykel

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: kursdokumentation, lunch och fika

Jag vill anmäla mig

Utbildningen vänder sig till dig som är:

 • upphandlare och som idag eller i framtiden ska upphandla it-baserat verksamhetsstöd
 • kravställare inom it-området

Varför ska du gå utbildningen?

För att få kunskaper, tips och metoder på hur en upphandling inom it-området kan genomföras med bra resultat för både köpare, användare och säljare.

Vi värnar om miljön

Du kommer att få utbildningens kursmaterial på en USB-sticka och behöver därför ta med egen dator.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Platser kvar Detaljer
17 maj 2018

17 maj 2018 Stockholm

Frukost serveras från 08:30

-

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Johan Breidemalm

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 62
Mobil:
072 534 82 62
: