Utbildning

Projektledning i upphandling

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar
suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och på projektorganisationens
effektivitet. På den här praktiskt inriktade utbildningen utgår vi från inköpsorganisationens vardag. Du får lära dig olika metoder och får praktiska verktyg för hur du kan driva dina upphandlingar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Du lär dig:

  • vad definieras som projekt?
  • vad menas med strategi, process, projektmodell och arbetssätt?
  • praktisk tillämpning av projektmodell i upphandlingsprojekt - exempel och mallar
  • planera och resurssäkra upphandlingen utifrån mål, leveranser och aktiviteter
  • skapa en effektiv och motiverad projektorganisation
  • definiera och tydliggöra upphandlingsprojektets leveranser
  • hantera risker, ändringar och omplanering av upphandlingsprojekt?
  • skapa struktur för flera simultana upphandlingsprojekt?

Pris: 5 900 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Kursdokumentation, lunch och fika

Jag vill anmäla mig

Vem vänder sig utbildningen till?

Till dig som arbetar som inköpsstrateg, upphandlingschef, senior inköpare/upphandlare och leder upphandlingar

Varför ska du gå utbildningen?

För att få kunskap i styrning och administration av upphandlingar från början till slut. Du får lär dig olika tekniker så du kan säkerställa att målen uppnås och hur du kan undvika fallgropar.

Vi värnar om miljön

Du får utbildningens kursmaterial på en USB-sticka och behöver därför ta med egen dator.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer
16 maj 2018

16 maj 2018 Stockholm

Frukost serveras från 08:30

21 november 2018

21 november 2018 Stockholm

Frukost serveras från 08:30

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Caroline Hagberg

Affärsområdeschef, AffärsConcept och vice VD, SKL Kommentus
Tel:
08 709 59 23
Mobil:
072 503 73 19
:

Klara Hanell Strand

Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Tel:
08 709 59 84
Mobil:
072 584 74 50
: