Varför genomföra en utredning innan en upphandling?

Ska du lyckas med din upphandling är en väl genomförd analys innan upphandlingen en förutsättning. Hos oss kan du få hjälp med de utredningar som du har behov av innan du sätter i gång med din upphandling.

Förstudier i samband med upphandling

Att en upphandling blir lyckad och de leveranser som efterföljer är de eftersträvade förutsätter att ett gediget analysarbete utförts inför genomförandet av upphandlingen.
Vi erbjuder stöd genom hela analysprocessen och anpassar tillsammans med dig som uppdragsgivare undersökningen och ingående delmoment med hänsyn till dina önskemål.

Vi stödjer dig även i de juridiska frågeställningar som kan inträda under analysarbetet såsom vilken information som kan ges och hur erhållen information ska hanteras under marknadsanalysen.

Du kan få hjälp med undersökningar inom exempelvis:

  • behovsanalys
  • riskanalys
  • nulägesanalys
  • marknadsanalys
  • rättsutredningar

Utredningar som underlag till upphandlingen

Genomför du en utredning i förstudiestadiet skapar du förutsättningar för att uppnå den bästa lösningen för just din upphandling.

Anlitar du oss för att genomföra en utredning i förstudiestadiet ger vi dig konkreta förslag på hur du bör genomföra upphandlingen på bästa sätt. Detta baserat på det analysarbete vi har genomfört tillsammans med dig.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar