Ny bil på en vecka: Fordon beställ direkt

– Vi uppskattar att SKL Kommentus vågar utforska LOU:s möjligheter och erbjuda en så smidig och elegant lösning. Kommentaren från Kurt Grönsund gäller ramavtalet Fordon beställ direkt 2014. Han är upphandlingsstrateg vid den gemensamma upphandlingsenheten för Klippans, Perstorps, Bjuvs och Åstorps kommuner.

Åstorps kommun blev först i landet med att använda avtalet. Hemtjänsten behövde snabbt ytterligare en bil. Med tidigare ramavtal hade upphandlingen tagit mellan en och fem månader.

– Nu fick vi en bil som personalen uppskattar på en vecka, berättar Kurt.

Ramavtalet Fordon beställ direkt 2014 är ett komplement till det ordinarie ramavtalet Fordon 2014-2. Avtalet är utformat för att snabbt täcka akuta behov av personbilar och transportfordon.

Vid upphandlingen har viktiga kriterier varit skydd för vuxna, fotgängare och mot whiplashskador samt att miljökraven Euro 5 är uppfyllda. Avtalet gäller fem klasser, från småbilar till minibussar.

Begränsningarna är att det bara finns tre leverantörer samt att den som har plats ett i respektive klass måste väljas. Ramavtalsleverantören är skyldig att besvara en förfrågan om avrop inom två dagar. Högst tre fordon får avropas vid varje tillfälle.

Kurt har inga invändningar mot begränsningarna när det snabbt behövs fordon, inte minst för vitala funktioner som hemtjänsten.

– Det viktiga är att personalen tycker att den valda bilen uppfyller deras krav. Med ramavtalet Fordon beställ direkt 2014 vet de på förhand vilka märken och modeller som snabbt går att avropa, säger han.

En annan fördel är att kommunerna kan välja en lagerbil direkt ur återförsäljarens bilhall. Då kan berörd personal prova den aktuella bilen innan avrop.

– Det är en juridiskt elegant lösning som tidigare har saknats. Vi behöver ibland snabbt kunna avropa fordon, till exempel efter en olycka eller om vi missat att leasingen gått ut, menar Kurt Grönsund.

Hemtjänsten i Åstorp utrustades med en mellanklassbil, Peugeot 308, som utföll till belåtenhet. Därför är ytterligare en bil på gång genom Fordon beställ direkt 2014.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar