Praktisk lösning på ökat behov av lokaler

Stora barnkullar, urbanisering och flyktingar sätter press på landets kommuner. Bland annat gäller det att snabbt få fram lokaler. Här är ramavtalet Förhyrning av lokaler 2014 en stor hjälp.

– Vi sparar tid på att använda oss av avtalet, säger Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig på Osby och Östra Göinge kommuner.

SKL Kommentus ramavtal Förhyrning av lokaler 2014 gäller hyra av moduler till förskolor, skolor och kontor. Det trädde i kraft i september 2015 och ett 20-tal kommuner anmälde tämligen omgående sitt intresse. Osby och Östra Göinge var bland de första att använda avtalet.

– När behovet uppstår sällan och ibland akut är det kostnadseffektivt och praktiskt att använda Förhyrning av lokaler 2014 under förutsättning att villkoren är rimliga. Vi kan prioritera resurserna för andra upphandlingar, förklarar Daniel.

Osby har redan avropat två skolor och en förskola. Den första skolan ska vara i bruk i februari 2016 efter sportlovet. Under våren uppförs en skola även i Östra Göinge

– Vi sparar tid på att använda ramavtalet, genom att vi kan gå direkt på konkurrensutsättning mellan avtalets fyra leverantörer, poängterar Daniel Oredsson.

Leverantör till Osby och Östra Göinge blev Expandia Moduler AB som redan har över 130 kommuner på listan över befintliga och tidigare kunder. Enligt försäljningschefen Martin Lundbergh har ramavtalet fördelar även för dem, jämfört med att varje kommun sköter upphandlingen.

– Det går snabbare och är enklare, säger han.

Modulerna hyrs ut på allt från några månader till flera år. Normalt har Expandia moduler på lager för att snabbt kunna montera ihop lokaler efter önnskemål. Men dagsläget är inte normalt och den stora efterfrågan gör att moduler måste nyproduceras i höre omfattning än vad som hinns med vilket skapar en flaskhals.

– Dessutom måste det finnas lediga entreprenörer och specialfordon för tunga transporter, berättar Martin Lundbergh.

Med det vill han ha sagt att leveranserna kanske inte går lika snabbt som tidigare. Trots det går det fortare än att platsbygga och det finns sätt att effektivsera.

– Vissa projekt har dragit ut på tiden på grund av bygglovsprocessen och om den kan kortas så är mycket vunnet, tipsar han.

Expandias moduler tillverkas i Sverige och uppfyller samma föreskrifter som vanliga byggnader. Idag byggs även permanenta fastigheter inomhus på fabrik i form av moduler. Den främsta skillnaden är att moduler för uthyrning byggs mer stabila för att klara upprepade transporter och återanvändning. På så vis kan också miljön och de som ska vistas tryggt i lokalerna läggas till listan över ramavtalets vinnare.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar