Lekplatser där alla barn kan vara med och leka

För barn betyder tillgänglighet mer än att komma in och fram. Viktigast är att kunna leka med kompisarna. Det har KPLN Design tagit fasta på. Familjeföretaget, leverantör på ramavtalet Lekplatsutrustning 2013, tillverkar bland annat sandlådor tillgängliga för alla.

Problemet med sandlådor är att de har kanter som sätter stopp för rullstolar och rullatorer. Dessutom ligger sanden på marken. Lösningen från KPLN Design är bred ingång, gångväg för rullstolsburna i sandlådan och upphöjda sandbakbord med ståbrädor på olika höjder så att även de mindre barnen kan vara med i leken, med eller utan rullstol.

– Det gäller att tänka utanför boxen, säger Kristian Gustafsson, VD för ett litet företag som redan samlat på sig ett 30-tal patent. Lösningarna är lika enkla som geniala, och ingår i SKL Kommentus ramavtal Lekplatsutrustning 2013.

– Vi samarbetar med tillgänglighetsrådgivare och pedagoger i utvecklingen, berättar Kristian.

En av de första sandlådorna för alla finns på grundsärskolan i Kallinge, Ronneby kommun. Beställningen kom sig av att en rullstolsburen elev började på lågstadiet.

– Sandlådan fungerar väldigt bra. Eleven kan själv rulla in och delta i leken på samma villkor som kompisarna, säger specialpedagogen Ann-Christine Nero Forsman.

Barnen tycker inte att sandlådan är det minsta konstig. Tvärtom ger den fler möjligheter och ibland används till exempel bakbordet för att leka affär.

– I leken lär man sig och möter sina kompisar. Det är viktigt att kunna välja själv vad man vill göra, menar Ann-Christine.

I ramavtalet Lekplatsutrustning 2013 är KPLN Design rangordnad som etta, bland annat beroende på just tillgängligheten för alla.

Utöver sandlådor har företaget utvecklat andra tillgängliga lekredskap. Exempel är marknadsstånd, utekök och en gunga för rullstolar. Dessutom tillverkar man tillgängliga utemöbler som inkluderar rullstolsburna, äldre och barnvagnar. Produkterna är resultatet av ägarfamiljens förenade erfarenheter. Mamma jobbar i vården, systern inom barnomsorgen och pappa sysslar med parkarbeten.

– Vi såg ett problem med tillgängligheten och hittade lösningar tillsammans, säger Kristian som är entreprenören i familjen. En entreprenör som gör att alla kan vara med och leka, oavsett olika förutsättningar.