Motala tog hjälp för snabb rekrytering

Motala kommun stod inför en till synes omöjlig uppgift. Den oväntat stora tillströmningen av flyktingar gjorde att kommunen på kort tid behövde anställa 75 nya medarbetare. Lösningen var ramavtalet Rekryteringstjänster 2013 som SKL Kommentus förhandlat fram.

Under hösten 2015 stod det klart att Migrationsverkets prognoser inte stämde överens med verkligheten. I första skedet försökte kommunen på egen hand att rekrytera 15 personer.

– Vi fick även kanonhjälp av Arbetsförmedlingen som samlade ett 80-tal kandidater till informationsmöte. Av dem kunde vi anställa ett dussin som timvikarier, säger Ewa Soame, personalstrateg på Motala kommun.

Tillströmningen av flyktingar fortsatte att öka. Varken kommunens eller Arbetsförmedlingens resurser räckte till. Innan jul var behovet uppe i 75 nyanställda. Själv fick Ewa Soame lägga sina ordinarie uppgifter åt sidan för att bara ägna sig åt samordning av rekrytering till HVB för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Då bestämde sig kommunen för att anlita ett rekryteringsföretag. SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal Rekryteringstjänster 2013 gjorde det enkelt och Unik Resurs var snabbt på plats i Motala. Resultatet blev över 300 ansökningar och många av dem finns inte på Arbetsförmedlingen.

– Insatsen har varit imponerande. Vi har fått beröm från flera kandidater för det professionella bemötandet från Unik Resurs, säger Ewa Soame.

Projektet är i det närmaste slutfört och bara ett fåtal tjänster återstår att besätta. Unik Resurs har även ett parallellt uppdrag att rekrytera åtta behandlingssekreterare till samma verksamheter.

Motala är inte ensam om det plötsliga rekryteringsbehovet beroende det stora antalet flyktingar. En mindre kommun som Motala konkurrerar med större kommuner om personalen, bland annat närmaste grannen Linköping, Sveriges femte största stad.

– Vi lyckades mycket tack vare den snabbhet som ramavtalet och Unik Resurs gav oss, säger Ewa Soame.

Det här var Unik Resurs hittills största rekryteringsuppdrag. Visserligen var det en krävande upphandling i hård konkurrens, men samtidigt gav avtalet tillgång till ett större antal kunder som annars inte varit tillgängliga för dem.

– Ramavtalet gjorde det enklare även för oss att snabbt hitta lösningar på Motalas rekryteringsbehov, säger Peter Undén, VD för Unik Resurs.

Ramavtalet Rekryteringstjänster 2013 spänner över flera områden och tilldelningarna ser olika ut över landet. I Östergötlands län är Unik Resurs rangordnad som första alternativ inom socialomsorg och stöd.

– Avtalet om rekryteringstjänster fungerar väl och avlastar kommuner, landsting samt kommunala bolag på ett enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Samtidigt utmanas våra leverantörer att själva bemanna upp sina verksamheter med lokala arbetstillfällen för att säkra rätt kompetens i hela kedjan, säger Fredrik Lovén, Regionalt Inköpsstöd på SKL Kommentus.