Resebyråtjänster sparar åt kommunen

Behövs verkligen en resebyrå i en tid när det är så enkelt att boka resor själv via nätet? I allra högsta grad tycker Örnsköldsviks kommun som både sparar resurser och kan kontrollera resandets effekter på miljön, genom att använda ramavtalet Resebyråtjänster 2014 från SKL Kommentus.

Ramavtalet har förlängts till 2018 och är nedbrutet på kommunnivå för att uppmuntra lokala alternativ. För Örnsköldsviks del kommer ändå Big Travel med placering i Malmö högst i rangordningen.

– Vi är mycket nöjda med den service vi får och den uppföljning som Big Travel ger, säger Maria Wiberg, chefssekreterare på kommunledningsförvaltningen.

Många har vant sig vid att själva boka resor och hotell på nätet. Men det tar resurser från annan verksamhet och försvårar till exempel uppföljning av resandets miljöpåverkan. I ramavtalet Resebyråtjänster 2014 ingår omfattande miljöstatistik från alla leverantörer.

– Bara under maj månad 2015 gjorde kommunkoncernen 2 766 beställningar, berättar Maria.

Av dessa var 458 flygresor och 827 med tåg. Övriga beställningar gällde andra kommunikationer och hotell. Allt levererat med fakturor från en leverantör, ramavtalets resebyrå, för att spara tid och administration.

Emellanåt dyker frågan upp om medarbetarna trots allt inte kan boka resor och hotell själva eller om funktionen kan skötas internt. På kommunen utmynnar diskussionerna till sist ändå i att det trots allt lönar sig i effektivitet och tid att anlita riktiga reseproffs och med hjälp av ramavtalet Resebyråtjänster 2014 underlättas processen.

– Själv gör jag beställningar 3-4 gånger i veckan från Big Travel via telefon eller mejl. Det är smidigt och vi är nöjda, avslutar Maria Wiberg.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar