Nyheter SKL Kommentus Inköpscentral

Här kan du läsa samtliga våra nyheter. Det vill säga pressmeddelanden, nyheter om avtal och övriga nyheter. Du kan även starta din prenumeration på koncernens nyhetsbrev: "SKL Kommentus Just Nu" och följa nyheter via rss-flöden eller ladda ner pressbilder för fri publicering.

Vill du se samtliga nyheter inom koncernen välj "Alla nyheter" nedan.

 • 26 juni 2014 | Upphandling | Ramavtal

  Elavtal - en spännande affär

  0
  Våra 175 aktiva kunder inom kommuner, landsting och dess bolag står för ca 10 % av den totala offentliga energiförbrukningen. Detta gör SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal inom Elenergi till en succé med potential att växa ytterligare.
 • 26 juni 2014 | Upphandling | Ramavtal | Organisation

  Den blomstertid nu kommer

  0
  Det är inte bara den kommande blomstertiden och sköna semesterdagar som står för dörren. Efter över tre års arbete med att etablera en modern och effektiv inköpscentral för kommunerna och landstingen kan vi förhoppningsvis nu koncentrera oss helt på att göra goda affärer.
 • 26 juni 2014 | Upphandling | LOU

  Blir det ett stopp för överprövningar nu?

  0
  Det pågår flera parallella utredningar just nu som rör upphandling. Intressant är den som heter Ökad effektivitet i upphandlingar i samband med överprövning (Dir. 2013:105), även kallad Överprövningsutredningen. Ursprungligen skulle utredningen vara klar den 15 juni 2014, men vi får vänta lite längre…
 • 26 juni 2014 | Upphandling | LOU | Ramavtal

  Samordnad upphandling spar 33 miljoner

  0
  Nytt ramavtal för HVB börjar nu att bli klart. En upphandling där SKI som ombud för 61 kommuner genomför den samordnade konkurrensutsättningen. Det nya ramavtalet ska tillgodose deltagande kommuners huvudsakliga behov av externa placeringar. Antalet vårddygn per år är beräknade till 225 000.
 • 4 juni 2014

  Bättre säkerhet för patienterna när förpackningar byts ut

  0
  SKI har tecknat nytt ramavtal för antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Avtalet tecknades med Fresenius Kabi AB, GlaxoSmithKline AB och Sandoz A/S den 2 juni.
 • 4 juni 2014

  Direktupphandla mer kräver dokumentation

  0
  Den 28 maj beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om höjda belopp för direktupphandlingar. Från den 1 juli får direktupphandling användas om kontraktets värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster…
 • 22 maj 2014

  Kammarrätten bekräftar slutligen inköpscentralers arbetssätt

  0
  Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövnings-tillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013.
 • 20 maj 2014 | Ramavtal

  Gör enkla, snabba och miljösäkrade inköp med ramavtalet Lekmaterial 2013!

  0
  Ramavtalet, som är indelat i tre produktgrupper och lika många geografiska områden, omfattar alltifrån pussel, leklera och kritor till rockringar och basketbollar.