Nyheter SKL Kommentus Inköpscentral

Här kan du läsa samtliga våra nyheter. Det vill säga pressmeddelanden, nyheter om avtal och övriga nyheter. Du kan även starta din prenumeration på koncernens nyhetsbrev: "SKL Kommentus Just Nu" och följa nyheter via rss-flöden eller ladda ner pressbilder för fri publicering.

Vill du se samtliga nyheter inom koncernen välj "Alla nyheter" nedan.

 • 2 april 2016 | Arrangemang | Hållbarhet

  Stort intresse för kommande Hållbarhetsdagar

  0
  Hur blir våra affärer mer hållbara? - en viktig fråga som bygger på en god planering där uppföljningsarbetet ofta är det mest underskattade momentet. För hur bra än kraven på hållbarhet är i förfrågningsunderlag och ramavtal kommer graden av hållbarhet slutligen att avgöras i hur väl leverantörer och…
 • 1 april 2016 | Ramavtal

  Arkivforum bästa kunskapsutbytet för e-arkiv

  0
  Under Arkivforum var vi som vanligt på plats då konferensen är ett bra tillfälle att både ge och få nyttig kunskap om digital arkivering. Information som vi sedan kan använda till vårt befintliga ramavtal e-arkiv 2013 och den kommande upphandlingen e-arkiv 2016.
 • 31 mars 2016 | Upphandling

  Upphandling av bostadshus är annonserad

  0
  Upphandlingen Bostadshus 2016 är nu annonserad för leverantörer. Företag som är intresserade kan ansöka om att få delta i upphandlingen och därmed kunna bli leverantör av bostäderna i ramavtalet.
 • 15 mars 2016 | Ramavtal | Pressmeddelande

  Helt ny konsulttjänst hjälper kommunerna bli bättre på uppföljningen av HVB-hem

  0
  Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har avtal med. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ramavtal med Professional Management AB för en konsulttjänst som ska stödja socialtjänsten i detta viktiga arbete.
 • 26 februari 2016 | Upphandling | Ramavtal

  Ett nationellt ramavtal för bostäder

  0
  På uppdrag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför vi nu en upphandling av bostäder. Syftet är att ta fram ett nationellt ramavtal som ska stödja kommunerna i deras arbete med att snabbt få fram bra bostäder. Målsättningen är att kommunerna ska kunna avropa från avtalet från och med 2017.
 • 15 februari 2016 | Pressmeddelande

  SKL Kommentus vinner mål om inköpscentralens arbetssätt

  0
  Kammarrätten i Stockholm konstaterade i fredagens dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus följer gällande rätt när inköpscentralen fastställer kretsen av kommuner, landsting och kommunala bolag m.fl. som får använda inköpscentralens ramavtal.
 • 2 februari 2016 | Ramavtal

  Det brusar kring ramavtalet Möbler 2013…

  0
  På förekommen anledning vill SKI göra ett förtydligande gällande vissa prislistor på Produktområde F – Kontorsmöbler.
 • 28 januari 2016 | Ramavtal

  Ramavtal för lokaler i moduler

  0
  Stora barnkullar, urbanisering och flyktingar sätter press på landets kommuner. Bland annat gäller det att snabbt få fram lokaler. – Vi sparar tid på att använda SKL Kommentus ramavtal, säger Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig på Osby och Östra Göinge kommuner.
 • 28 januari 2016 | Ramavtal

  Bättre förutsättningar för kommunerna till bra externa placeringar

  0
  Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar har behov av att bo i en annan familj än sin egen under en kortare eller längre period av sin uppväxt. Även vuxna kan behöva extra stöd och hjälp i vardagen. I dessa fall kan en placering i ett familjehem vara aktuell.
 • 22 december 2015 | Ramavtal | Pressmeddelande

  Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

  0
  I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.