16 oktober 2014 Pressmeddelande

A-post, B-post, reklam och tidningar. Nytt avtal säkrar postgången kommande år!

Med start den 13 oktober trädde SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya avtal för åtta av tolv områden inom postförmedling i kraft. Detta säkerställer våra kommuner och landstings behov av posttjänster under kommande år.

Den stora vinningen för de som ansluter sig till ramavtalet är administrativ eftersom området är komplicerat och kräver omfattande research.

- Att göra egna upphandlingar på detta område är tidsödande. Vi har upphandlat ett bra avtal för alla parter, som vi tror kommer vara till stor nytta för Sveriges kommuner och landsting, säger Peo Bengtsson, ansvarig projektledare på SKI.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar