8 juni 2017 Arrangemang

Almedalsveckan 2017

I början av juli varje år möts den offentliga och privata sektorn på Sveriges största mötesplats. Dialogen är central och vi finns åter med och arrangerar tre seminarier under veckan. Vi finns på plats i Visby 3 – 6 juli.

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland

DEBATT – Hur blir den politiska bobyggarviljan till verkstad?

Tisdag 4 juli
Kl. 12.00 – 13.00

Den nuvarande bostadsbristen, de långa bostadsköerna och eftersatta Miljonprogramsområden i Sveriges storstäder, utgör ett hot mot en positiv framtida utveckling. Bostadspolitikens vilja och betydelsefulla roll måste tydligare uppmärksammas. Men hur blir den politiska bobyggarviljan till verkstad?

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör.

Medverkande:
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus
Emil Broberg, 3:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Klara Hanell Strand, Upphandlingskonsult, AffärsConcept
Emma Hult, Riksdagsman/talesperson i bostadsfrågor, (MP)
Henrik Landelius, Chef, NCC Building Sverige
Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande, (M), Växjö kommun
Eva Nypelius, Regionråd, (C), Region Gotland
Robert Hannah, Riksdagsman/talesperson i bostadsfrågor, (L)

Se program

DEBATT – Skola 2030: Hur säkerställer vi att skolan lever upp till framtidens mål och krav?

Onsdag 5 juli
Kl. 08.30 – 09.30

Dagens förskolebarn kliver ut i vuxenvärlden på 2030-talet, i ett Sverige som till stora delar kommer se annorlunda ut. Och som ställer höga krav på lärmiljöer och utbildning. Finns det försörjningsstrategier för skolan 2030?

Moderatorer: Mats Olsson och Erik Herngren, Kairos Future.

Medverkande:
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus
Katrin Stjernfeldt Jammeh, KSO, Malmö stad
Lena Dahlstedt, Stadsdirektör, Nacka kommun
Anna Törnquist, Arkitekt, Törnquist & Törnquist arkitekter
Olof Molander, Affärsområdeschef, SKL Kommentus

Se program

DEBATT - Fossilfritt 2030 – vad behöver politiken INTE prioritera?

Onsdag 5 juli
Kl. 13.00 – 14.00

Utsläppen för inrikes transporter ska senast 2030 vara minst 70% lägre jämfört med 2010 års nivå, en viktig del i regeringens mål för ett fossilfritt Sverige. Enligt 2030-sekretariatets indikatorer måste arbetet intensifieras om målet ska nås - men det finns också områden som inte behöver prioriteras.

Moderator: Åsa Sandberg, föreläsare och moderator.

Medverkande:
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus
Mattias Goldman, VD, Fores med 2030-sekretariatet
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral
Karin Svensson Smith, Klimatansvarig, (MP)
Gunnar Caperius, Sakkunnig miljö och klimat, (C)
Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordförande, (S), Västerås stad

Se program

Vi medverkar även i andra seminarium

Framgångsrika kvinnliga ledare som förebilder

Måndag 3 juli
Kl. 08.30 – 09.15

Möt framgångsrika kvinnliga ledare och följ deras väg till toppen inom helt olika typer av organisationer. Vad har de gemensamt? Vilka utmaningar finns det för andra kvinnor som vill följa deras exempel? Vilket budskap och vilka rekommendationer vill de ge andra kvinnor med samma ambition?

Medverkande:
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Magdalena Gerger, VD och Koncernchef, Systembolaget
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus
Vesna Jovic, VD, SKL Sveriges Kommuner och Landsting
Sofia Gerstenfeld, VD, Visma Enterprise

Se program

Alternativa fakta inom offentlig upphandling

Måndag 3 juli
Kl. 16.15 – 17.00

Vart är den offentliga upphandlingen på väg? Allt fler företag väljer att avstå från att lämna offentliga anbud och de som vinner är inte sällan leverantörer som använder sig av "alternativa fakta" för att vinna.

Medverkande:
Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl
Stefan Holm, Näringspolitisk expert, Almega
Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO
Bo Höglander, (Moderator), Offentliga Affärer
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus

Se program

Upphandlingståget

Tisdag 4 juli
Kl 12.00 - 13.00

Plats: Offentliga Affärers seminarietält, Strandvägen 4

Två lag - fyra tävlande inom offentlig upphandling. Följ deras kamp om det ärofyllda priset i det nya upphandlingslandskapet och med tuffa frågor kopplade till den Rationella upphandlingsstrategin.

Medverkande:
Lag 1: Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus och Sara Wilhelmsson, anbudschef Ambea
Lag 2: Ziyene Melki, upphandlare, Malmö stad och Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare, Securitas
Tävlingsledare: Catharina Piper, advokat, Advokatfirman Lindahl
Domare: Helena Rosén Andersson, partner, Advokatfirman Lindahl

Varje år förstörs 1,3 miljoner datorer bara i Sverige – krävs det en Lex Maria mot resursslöseri?

Onsdag 5 juli
Kl. 10.30 - 11.20

Stora värden går förlorade och miljön påverkas i onödan när vi istället kan återanvända det mesta av "skrotet". Hur kan vi stoppa slöseriet, öka återanvändningen och bygga en cirkulär ekonomi? Krävs det en en lag om offentlig avyttring (LOA) för att få fler att ta vara på värdet i sina inventarier?

Medverkande:
Erik Pettersson, Hållbarhetschef, Inrego AB
Karin Strömkvist Bååthe, (Moderator), SVN
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus AB

Se program

600 miljarder i offentliga affärer - vilken klimatpåverkan har Sveriges offentliga inköp?

Torsdag 6 juli
Kl. 08.30 - 09.15

Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för över 600 miljarder. Hur kan kommuner och andra upphandlande myndigheter arbeta på ett strategiskt sätt med att optimera sitt arbete med miljömålen i inköpsarbetet?

Medverkande:
Jens Johansson, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Se program

Kan krav på hållbar upphandling av byggmaterial hjälpa kommuner nå hållbarhetsmål?

Torsdag 6 juli
Kl. 11.15 - 12.00

Om de nationella hållbarhetsmålen ska uppnås behöver kraven i upphandling av varor och tjänster höjas. Diskussionen rör sig kring hur upphandling kan bidra till hållbarhetsmål på såväl lokal som nationell nivå. I vilken grad ställer kommuner hållbarhetskrav idag?

Medverkande:
Harald Burgstaller, General Manager Northern Europe, Forbo Flooring AB
Lars-Åke Lidén Vestman, VD, Golvkedjan AB
Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden)Johan Svedberg, Legal and Compliance Director, Visma Commerce AB
Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus

Se program

Hur kan man sprida det svenska och nordiska hållbarhetsarbetet till resten av världen?

Torsdag 6 juli
Kl. 13.30 - 14.35

Svenska och nordiska organisationer ligger i framkant inom globalt hållbarhetsarbete. De är både vana kravställare och inköpare samt hanterar hållbarhetsfrågor som en naturlig del i sin vardag. Vilken inverkan har den nordiska marknaden på den globala it-branschens arbete?

Medverkande:
Magnus Sallbring, HR- och marknadsdirektör, Atea
Deborah Albers, Vice President Operations, Electronic industry Citizenship coalition
Anders Hagström, Head of IT Labs and Green IT Manager– Innovation, HM
Theo Jaekel, Senior Specialist Human Rights and Supply Chain, Advokatfirman Vinge
Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus

Se program

Tipsa en vän