27 januari 2015 Ramavtal

Amortera av på pensionsskulden nu!

Den växande pensionsskulden är en utmaning och i viss mån ett hot mot den framtida välfärden. Kommunala beslutsfattare som lyfter denna viktiga samhällsfråga och tar fram finansiella handlingsplaner skaffar sig ett grepp om hur mycket pensionspengar som ska utbetalas framöver och hur de ska finansieras. Detta bäddar delvis för morgondagens välfärd.

Försäkring av tjänstepension

Vi har genom en Ramavtalsupphandling gjort det enklare för kommuner att upphandla inlösen av intjänad pensionsrätt (IPR).

Kulminerande kostnader

För kommuner som satt av medel för framtida pensionskostnader är det hög tid att agera och amortera bort de gamla utfästelser som uppstod före 1998, den intjänade pensionsrätten (IPR).
Prognoser visar att pensionsutbetalningskostnaden kulminerar mellan 2020 och 2025 för att sedan minska i takt med att gruppen arbetstagare som tjänade in pension före 1998 också minskar.

Söderhamn amorterar gamla skulder

Söderhamns Kommun har under en längre tid avsatt pengar till kommande pensionsutbetalningar och amorterar nu delar av den gamla pensionsskulden.
Söderhamns Kommunalråd, Sven Erik Lindestam, säger att "vi måste kapa toppen på utbetalningskostnaden som uppstår en bit in på 2020-talet för att ha pengar tillgängliga för vård, omsorg och skola" via Söderhamns kommuns hemsida och via dagspress.

För mer information läs här.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar