4 mars 2015 Ramavtal

Avtalskatalog med upphandlingsplan

Vi har redan fått en rad positiva kommentarer om vår upphandlingsplan 2015-2016 som presenterades i förra numret av "SKL Kommentus Just nu": Nu verkar det som att ni kommer i takt med att gamla ramavtal ersätts med ny upphandling i tid, så att vi inte står avtalslösa. Bra att ni gör om och gör de nya ramavtalen bättre är de nuvarande, säger flera. Samtidigt som flera säger att det saknas områden i upphandlingsplanen som man gärna sett att vi redan skulle ha haft ramavtal på.

Katalogen distribueras i år tillsammans med årets första nummer av Offentliga Affärer och når en läsekrets på över 11 000 läsare inom de närmaste dagarna. Om du inte får tidningen, e-posta Conny Callin så lägger han ett ex. av Avtalskatalogen på postlådan till dig.

Nya områden för ramavtal 2016 -2017?

Vi påbörjar nu arbetet med upphandlingsplanen för 2016-2017. De ramavtal som närmar sig att upphöra och finns i basportföljen är prioritet ett i upphandlingsarbetet. Sedan kommer våra övriga områden där vi med hjälp av nya förstudier analyserar hur vi ska arbeta vidare inom området.

Antalet användare och avropsvolymer är viktigt men än mer viktigt är om vi med större köparmakt inom området kan bidra till klokare affärer.

Som tidigare år är vi på jakt efter nya ramavtalsområden där vi med nationell eller regional samordning kan skapa bättre villkor jämfört med lokala insatser inom samma områden. Några av de förslag på nya upphandlingsområden som inkommit så här långt är:

  • valsystem inför nästa periods kommunval
  • tolktjänster
  • filmavtal för grund- och gymnasieskolan
  • internrevision inom HSA
  • rullande medicinskteknisk utrustning
  • diarieföringssystem och tryckeritjänster

Har du förslag på områden där du ser nytta med samordning, återkom med en beskrivning av området samt några kloka argument varför du vill att vi tar oss an området nationellt via e-post till Conny Callin.

Upphandlingsansvariga kommer att få en enkät med frågor om innevarande upphandlingsplan och om förslag på kommande upphandlingsområden.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar