5 november 2014 Ramavtal

Basportfölj - basen för klok försörjning

Efter de många samtal som vi haft under vårens SKI-dagar har vi tagit ut de kriterier som ska vara vägledande för urvalet av ramavtalsområden som ingår i vår basportfölj av ramavtal. Basportföljen innehåller idag 26 olika ramavtalsområden där våra kunder alltid ska veta att det finns nationella ramavtal upphandlade för sin varu- och tjänsteförsörjning.

Idag omfattar vår ramavtalskatalog närmare 90 ramavtal för varu- och tjänsteförsörjning inom 48 olika ramavtalsområden. Vi tillhandahåller nationella ramavtal inom både breda och smala områden där marknadsförutsättningarna ofta skiljer sig markant. Urvalet av de ramavtal vi upphandlar görs efter samtal med både kunder och leverantörer där vi söker svar på frågan om nationell upphandling inom området ger bättre villkor än om enskilda myndigheter genomför motsvarande upphandling lokalt. Det handlar om nyttofaktorer kopplade till affärsnytta, administrativ nytta och samhällsnytta.

Den affärsmässiga nyttan kommer ofta genom stora volymer och hög standardisering (t ex. Programvaror 2013) medan den administrativa nyttan från de många och omfattande arbetsprocesser som upphandling inom vissa områden kräver (t ex. HVB Barn och Unga 2013). Samhällsnyttan ser vi t ex i ramavtal som skapar förutsättningar för standardiseringar och samnyttjanden som innebär en eliminering av olika riskfaktorer (t ex. Trygghetslarm och larmmottagning 2012).

I år gör vi om upphandlingar inom områden där tidigare ramavtal upphör. I samband med detta har vi nu preciserat kriterier för de ramavtalsområden som ska ingå i vår basportfölj av ramavtal. Kriterierna syftar till att långsiktigt ge mer verksamhetsnytta för skattebetalarnas pengar. Kriterierna är följande;

 • Ramavtalsområdet ska på sikt kännetecknas av hög marknadsandel och hög nyttjandegrad
 • Basportföljen ska täcka väsentliga delar av våra ramavtalsområden
 • Målsättningen är att ett nytt ramavtal ska vara på plats sex månader innan det gamla går ut
 • Våra kunder ska alltid veta att det finns ramavtal på dessa avtalsområden
 • Avtalsgrupp som aktivt medverkar i upphandlingarna och som fortlöpande under avtalsperioden deltar i avtalsuppföljning.
 • Två års framförhållning vid meddelande om upphörande att upphandla på området.

Följande ramavtalsområden ingår i vår basportfölj;

 • Banktjänster
 • Bemanningstjänster
 • Bevaknings- och larmtjänster
 • Eldningsprodukter och drivmedel i Bulk
 • Elenergi
 • Fordon
 • Inkassotjänster
 • Arbetsplatser, klienter och surfplattor
 • Järnhandelsvaror
 • Kontorsmaterial
 • Litteratur
 • Lunchkuponger och kort
 • Läromedel
 • Möbler
 • Postförmedlingstjänster
 • Programvaror
 • Resebyråtjänster
 • Skolmaterial
 • Stationstankning
 • Storköksutrustning
 • Uppföljandekontroller av etiska och sociala krav
 • Vagnparksfinansiering
 • VA-material
 • Vitvaror
 • Vägmärken
 • Vägsalt och dammbindning

Fortsatt kommer de ramavtal som ingår i basportföljen också att märkas med vår lilla "basportföljslogga".

Vill gärna att du som vår läsare hör av dig med kommentarer kring kriterierna för ramavtalen i basportföljen och även på urvalet av områden.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar