28 januari 2016 Ramavtal

Bättre förutsättningar för kommunerna till bra externa placeringar

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar har behov av att bo i en annan familj än sin egen under en kortare eller längre period av sin uppväxt. Även vuxna kan behöva extra stöd och hjälp i vardagen. I dessa fall kan en placering i ett familjehem vara aktuell.

Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn eller vuxna för vård, fostran och omvårdnad. Där kan vården individanpassas samtidigt som den placerade får vistas i en familj.

Socialnämnden ska bland annat ge hemmet utbildning, råd, stöd och annan hjälp om det behöver det. Dessa uppgifter kan också överlåtas till en annan part vilket sker genom upphandling av Konsulentstödd familjehemsvård – vilket SKI nu påbörjat.

Konsulenterna, som arbetar på det konsulentstödda företaget, har utbildning inom socialt arbete och jobbar med familjehemmen i olika omfattningar beroende på behovet.

Vad som inte får glömmas bort är att socialnämnden ansvarar för utredningen av familjehemmet samt den enskilda placeringen. Ett familjehem har alltså sitt uppdrag från socialnämnden, inte från den konsulentstödda familjehemsverksamheten.

Med det kommande ramavtalet får Sveriges kommuner bättre förutsättningar att göra bra externa placeringar.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar