4 juni 2014

Bättre säkerhet för patienterna när förpackningar byts ut

SKI har tecknat nytt ramavtal för antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Avtalet tecknades med Fresenius Kabi AB, GlaxoSmithKline AB och Sandoz A/S den 2 juni.

Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. I och med att den nya upphandlingen träder i kraft kan nya förpackningar med mindre förväxlingsrisk börja användas i den svenska sjukhusvården.

Detta utan att kostnaderna för de aktuella läkemedlen har ökat. I vissa fall har till och med lägre priser än tidigare med den gamla förväxlingsbara förpackningen erhållits.

Samtliga landsting/regioner har möjlighet att avropa från det nya ramavtalet.

När nu ramavtal tecknats ska de nya förpackningarna formellt godkännas av Läkemedelsverket. Därefter kan tillverkning och leverans av nya säkrare förpackningar till Sveriges landsting och regioner påbörjas.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar