20 oktober 2014 Ramavtal

Bemanningstjänster 2012 - Prisjustering

Från och med den 1 oktober 2014 höjs priserna i ramavtalet Bemanningstjänster 2012 i enlighet med ramavtalsvillkoren, där årlig prisjustering kan göras efter första avtalsåret.

Samtliga takpriser för respektive huvudkategori höjs vilket innebär att alla ramavtalsleverantörer inom respektive huvudkategori får samma prisjustering.

  • Administration 1,37%
  • Ekonomi 1,14%
  • Personal 1,3%
  • Fastighet 1%

Notera att justeringen gäller även pågående uppdrag.

Höjningen baserar sig på tjänsteprisindex för tjänster från SCB enligt nedan specifikation:

  • Baskvartal: TPI 78.2 K2 2013: 112,7 (i enlighet med gällande ramavtal)
  • Jämförelsekvartal: TPI 78.2 K2 2014: 113,8, 113,8-112,7/112,7 = 0,98%

Prishöjningarna kommer enligt avtal endast involvera takpriser och därmed höjas enligt tabellen "Prisjustering 2014" i höger kolumn.

Tipsa en vän