26 juni 2014 Upphandling | Ramavtal | Organisation

Den blomstertid nu kommer

Det är inte bara den kommande blomstertiden och sköna semesterdagar som står för dörren. Efter över tre års arbete med att etablera en modern och effektiv inköpscentral för kommunerna och landstingen kan vi förhoppningsvis nu koncentrera oss helt på att göra goda affärer.

På bara dessa år har SKL Kommentus i varierande grad säkert överprövats 15 till 20 gånger beroende på vårt arbetssätt. Alldeles nyligen kom därför en efterlängtad Kammarrättsdom som helt går vår väg. Domen inte bara nekar klaganden prövningstillstånd utan meddelar dessutom att man tagit del av handlingarna i målet och på grundval av detta nekar prövningstillstånd. Den föregående domen i Förvaltningsdomstolen mer eller mindre tog ställning till hela vårt arbetssätt och meddelade att det helt uppfyller LOU:s krav och följer EU-direktivet. Med andra ord vi har ett tydligt prejudikat att vårt arbetssätt är både förenligt med gällande direktiv och svensk lagstiftning i övrigt på området.

Kanske ett litet steg för mänskligheten, men ett stort för oss som arbetar med detta dagligen och varit utsatta för så många attacker, inte bara via domstolar, att man stundtals funderat på om det varit värt priset. Nu kan vi definitivt vända blad och koncentrera oss på hjälp och stöd till våra kunder.

Från vår sida ska vi bli ännu bättre på att berätta vilka ramavtalsområden som tillhör basportföljen och vilken trygghet detta innebär för de som använder dem. I vår konsultverksamhet ska vi bygga ut kompetensen på de områden som främst eftertraktas av kommuner och landsting. Exempel på detta tror vi är entreprenad, IT och fastighet, samt juridisk generell hjälp i upphandlingar.

Jag är också glad över att våra tjänster uppskattas så mycket. Tillväxten har under de senaste åren legat på 10 till 20 procent. Att använda ramavtal och upphandlingsservice är inte längre en fråga i sig utan mera innehåll och inriktning.

Ett bra exempel där samverkanstanken gått framåt på senare tid är läkemedel. Nyligen avslutades ELIS-projektet och detta tillsammans med andra projekt på området lägger grunden för ett bredare samverkansförslag. Det är roligt att kunna konstatera att alla dessa diskussioner nu börjar ta konkret form och jag hoppas att SKL Kommentus i tillämpliga delar ska kunna medverka till att vi även på detta område får mera välfärd för skattepengarna. Inom ramen för ELIS-projektet kommer SKL Kommentus att genomföra fem läkemedelsupphandlingar. Redan nu vet vi att det går att sänka kostnaderna och det vore konstigt om inte detta ger mersmak.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar