4 februari 2015 Ramavtal

Mölndal först ut på ramavtalet E-arkiv

Vårt avtal för e-arkiv ger alla kommuner, landsting, regioner med tillhörande bolag chansen att ta ett stort kliv in i framtiden med sina organisationer!

Ramavtalet för e-arkiv säkerställer en långsiktig informationsförsörjning och bidrar till en ökad effektivisering och tillgänglighet till information inom arkiven. Ramavtalet omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt konsulttjänster kring införande av e-arkiv.

Fördelarna med e-arkiv är många. Bland annat underlättas möjligheten att lagra och söka dokumentation på ett effektivt sätt samtidigt som öppenheten och transparensen ökar. En viktig aspekt är att ett e-arkiv ska existera och fungera under lång tid vilket gör utveckling och underhåll av arkivet till en kontinuerlig process.

Mölndals stad var först ut med att göra avrop på ramavtalet och från arkivarie Mathias Krusell får vi kommentaren:

Vi har fått bra stöd från SKI när vi bestämde oss för att använda ramavtalet. Det är också tydligt att både SKL och SKI tar frågan om e-arkiv på största allvar. Ramavtalet ger oss en god grundtrygghet då vi i det fått många funktioner som uppfyller våra verksamhetskrav.

Totalt 535 kommuner, landsting samt regioner och bolag har möjlighet att använda ramavtalet som gäller för fyra år och beräknas omsätta cirka 250 Mkr.

Samtliga ramavtalsleverantörer är godkända enligt Riksarkivets krav för Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS: er) för e-arkiv.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar