26 juni 2014 Upphandling | Ramavtal

Elavtal - en spännande affär

Våra 175 aktiva kunder inom kommuner, landsting och dess bolag står för ca 10 % av den totala offentliga energiförbrukningen. Detta gör SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal inom Elenergi till en succé med potential att växa ytterligare.

Det som uppskattas mest av kunderna är enkelheten, de korta ledtiderna och flexibiliteten. Att det är just dessa tre parametrar som lyfts fram beror på att SKI sköter den förnyade konkurrensutsättningen och att det normalt tar under 14 dagar att få ett tilldelningsbeslut, ibland kortare än så. Den prismodell som används är enkel och kräver minimalt med förvaltning.

Vi pratar med Nacka Kommuns Inköpschef Bengt Herlin.

Vilka fördelar och nyttor ser ni med ramavtalet?

För att spara både tid och pengar har vi i Nacka Kommun beslutat att alltid se om det finns nationella ramavtal som vi kan använda oss av innan vi drar igång en egen upphandling.
När det gäller komplexa upphandlingar som t ex Elenergi är det särskilt värdefullt att inte behöva avsätta en egen resurs för ett så tidskrävande arbete. Vi arbetar istället med de behov som måste hanteras lokalt.

Hur upplevde ni stöd och kompetens från SKI vid den förnyade konkurrensutsättningen?

Vi upplever att SKI har väldigt hög kompetens och att vi fick mycket bra stöd. Vi tillhandahöll den informationen som behövdes och SKI gjorde den förnyade konkurrensutsättningen, det var klart väldigt snabbt, på mindre än en vecka.
Vi är också mycket nöjda med det flexibla upplägget och att vi kunde välja att få ett avtal med Bra Miljöval, något som är väldigt viktigt för oss i Nacka.

Hur länge har ni använt er av SKI:s Elenergiavtal?

Vi har anlitat SKI för våra elupphandlingar sedan 2010 och vi ser bara fördelar med att fortsätta det samarbetet.

Vi har även fått feedback från upphandlingschef Rikard Muth, Hässleholms kommun.

- Vi fick bra stöd från projektledaren Jan Jäderberg under processen som gick snabbt och smidigt när alla uppgifter om vår elförbrukning var framtagna. Det var en bra prismodell och det var enkelt att handla upp. Tiden mellan förnyad konkurrensutsättning och tilldelningsbeslut var kort.
- Avtalet ger bra möjlighet till flexibla prismodeller och i just detta fall valde vi att göra avrop tillsammans med Hässleholm AB för att få ytterligare prisfördelar, vi valde den sk succesiva modellen som passade oss bäst. Att det dessutom var riktigt låga elpriser just då var ju en extra bonus. Det blev EON som vann affären och det har fungerat bra med den nya leverantören från start.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar