9 mars 2015 Ramavtal | Pressmeddelande

Enklare posthantering och större utbud med nytt postavtal

Nu blir det enklare och betydligt mer ekonomiskt för myndigheterna att hantera dagliga brev- och reklamutskick och även budtjänster. Med det nya ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013-2 ges tillgång till den geografiskt närmaste postoperatören och förmånliga villkor.

Det nya ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013-2 omfattar brev- och reklamsändningar med A- eller B-post, direktreklam och budtjänster. Dessa delar kompletterar det avtal som tecknades i oktober (Postförmedlingstjänster 2013) och tillsammans erbjuder de två avtalen ett helhetsutbud av posttjänster.

De stora förtjänsterna med avtalet är det omfattande utbudet och den administrativa vinningen. Upphandlingar inom området är både tids-och resurskrävande.

- Vi har upphandlat ett avtal där i princip alla typer av försändelser och tjänster ingår. Om man därtill lägger den tidsbesparing det innebär att avropa från vårt avtal så är det ett riktigt attraktivt avtal. Det kommer vara till stor nytta för Sveriges kommuner och landsting, säger Peo Bengtsson, ansvarig projektledare på SKL Kommentus.

Mer info:

- I Sverige finns ett 30-tal aktiva postoperatörer.
- År 2012 skickades 2 645 miljoner brevförsändelser med någon av dessa operatörer.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar