1 september 2014 Upphandling

Eskilstuna kommun på besök

Hur får man mest nytta av SKIs arbete och vart är SKI på väg var huvudfrågorna som diskuterades när Eskilstuna kommuns upphandlingsavdelning besökte SKI i mitten av augusti.

Kommunen har så här långt inte haft något behov av de ramavtal som SKI upphandlat. Egna ramavtal har täckt kommunens försörjningsbehov. Men i takt att upphandlingsavdelningen analyserat hur inköpsverksamheten i kommunen fungerar har behovet av ett mer strategiskt upphandlingsarbete vuxit fram.

- Vårt uppdrag som ett upphandlingsserviceföretag inom SKL är att erbjuda bl a bra ramavtal inom områden med hög standardisering och stora volymer. Jag brukar säga att vår basportfölj ska vara fylld med ramavtal som alltid finns tillhands och som har schysstare villkor än vad en majoritet av enskilda myndigheter själva kan upphandla, sa Caroline Hagberg, projektledningschef vid SKI.

Efter en intressant diskussion om hur genomförandeutredningens förslag kommer att kunna påverka upphandlingsarbetet bar det av ut i Stockholms skärgård för fortsatt inspiration.

- Eskilstuna kommun är en i raden av kommuner, landsting och bolag som besöker oss på SKL Kommentus. Fler är välkomna, kaffepannan står alltid på och vi har alltid intressanta nyheter som vi gärna delar med oss av, säger Thomas Idermark, VD SKL Kommentus.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar