27 juli 2015 Ramavtal

Fraktavgifter på lekmaterial från Staples

Staples har i brev den 17 juli 2015 meddelat att de nu börjat ta betalt för de fraktavgifter som ramavtalet Lekmaterial 2013 reglerar. Avgifterna samlas i hop och faktureras kvartalsvis i efterskott. Staples tar även ut avgiften retroaktivt för tidigare leveranser sedan avtalets start (2014-05-19).

Vi har i omgångar haft samtal med Staples där vi framfört att det blir svårt för myndigheten att dels spåra gamla fraktavgifter för tidigare leveranser och dels att förutse hela köpekostnaden när fraktavgiften tas ut separat och kvartalsvis i efterskott.

Vi har hävdat att ramavtalet reglerar att betalning ska ske för "samtliga med uppdraget förenade kostnader" vid ett och samma tillfälle.

Vi ser den uppkomna situationen som mycket problematiskt men har svårt att finna stöd i vårt ramavtal för att förhindra Staples agerande. Staples hävdar att det inte går att särskilja vilka artiklar i sortimentet som ska ha frakt.

Tips - fortsatt fraktfritt vid köp över 1000 kronor

Ett sätt att undvika problemet är att försöka samla inköpen av lekmaterial så de överstiger 1000 kronor.

Tips – begär ut fakturakopior

Begär ut kopior på de fakturor där fraktavgiften härrör från Staples. Det kan även finnas skäl att vara extra observant så att fraktavgiften debiteras rätt.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar