30 september 2014 Ramavtal

Information om våra fordonsavtal

Till samtliga fordonsavtal har vi idag en sammanställningsfil över aktuella fordonsmodeller. Sammanställningen omfattar de fordonsmodeller som ingick i Ramavtalsbilaga 2 i samband med respektive upphandling och som blev godkända.

Vi vill här påminna om de överenskomna rutiner och arbetssätt som gäller vid modelluppdateringar i våra ramavtal; Fordon 2011, Fordon 2012 och Fordon 2012-2.

Uppdateringen av fordonsmodeller och priser ska göras i den sammanställningsfil som finns i ramavtalshandlingarna och e-postas till mig. Sammanställningsfilen uppdateras varje måndag fm och publiceras på ramavtalets hemsida senast påföljande tisdag. Endast den senast uppdaterade sammanställningen finns på respektive ramavtals hemsida.

Sammanställningsfilen gör det enklare för avropande UM/UE att få en överskådlig blick på aktuellt utbud innan avrop. De kontrollerar även att inkomna anbud finns med på den aktuella sammanställningsfilen på vår hemsida.

Sammanställningsfil som finns på respektive ramavtals hemsida på vår webb. Det finns en fil för personbilar, fordonsgrupper Aa-Db, och en för transportbilar, fordonsgrupper Ea-G. Det räcker att fylla i uppgifterna på fliken som heter Sorterat per leverantör.

Jag ser sen till att den andra fliken, Sorterat per Fordonsgrupp, blir korrekt. Fyll i uppgifter om fordonen enligt rubrikerna. Kontrollera och verifiera att fordonen uppfyller de ställda EuroNCAP kraven i förfrågningsunderlaget till respektive upphandling.

Det har förekommit klagomål från återförsäljare som inte anser att rutinen i tillräcklig grad följer de formella kraven för tillägg och ändringar av ramavtalet som anges i ramavtalen, med överprövning av avrop som följd.

Vi anser att rutinen enligt ovan är väl inarbetad och därmed avtalad mellan oss och leverantörerna. Vi förväntar oss att nämnd ansökan om överprövning kommer att avslås.

Vi vill ändå säkerställa med dig som vår ramavtalsleverantörer att den inarbetade rutinen, som tillämpats på ett välfungerande sätt under lång tid och som är enkel och smidig både för leverantörer och oss, är accepterad av dig och även fortsättningsvis kan tillämpas utan att föranleda överprövningar från underleverantörer.

Vid frågor kring denna rutin vänligen kontakta Projektledare Torunn Acking, se kontaktuppgifter här intill.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar