5 februari 2015 Ramavtal

Leverantör med tidigare avtalsbrott utesluts!

I upphandling av Flytt och Transport 2014 förkastade Stockholms Inköpscentrals (STIC) anbudet från ICM Kungsholms AB på grund av att bolaget gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen, alltså 10 kap. 2 § 4p LOU.

De allvarliga felen vi åberopade som stöd för beslutet var upprepade avtalsbrott under det tidigare ramavtalet för Flyttjänster samt överträdelser av konkurrenslagstiftningen.

ICM ansökte om överprövning hos förvaltningsrätten. I dom den 29 januari fann förvaltningsrätten att de avtalsbrott ICM gjort sig skyldiga till utgör allvarligt fel i yrkesutövningen och att STIC haft fog för att utesluta ICM från upphandlingen. Förvaltningsrätten behövde därför inte pröva om även överträdelserna av konkurrenslagstiftningen utgjorde tillräckliga skäl för förkastande.

-Vi är glada över att förvaltningsrätten erkänner upphandlande myndigheters möjligheter att vidta åtgärder mot leverantörer som inte respekterar ingångna avtal. Precis som aktiv uppföljning och åtgärder inom ramen för upphandlade avtal är en tillämpning av möjligheten till uteslutning av leverantörer på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen avgörande för upphandlande myndigheters möjligheter att säkerställa att skattebetalarnas pengar används till avtalsenliga affärer med seriösa aktörer, säger Erik Edström, upphandlingsjurist vid SKL Kommentus.

Vi kommer även fortsatt göra vårt yttersta för att tillse att våra leverantörer följer avtalade villkor och vidta åtgärder mot de leverantörer som inte gör detta.

Tipsa en vän

Kommentarer (3)

Helena Berglund

1. Skrivet den 2 mars 2015 kl. 10.45

Hej! Domen ligger nu som relaterad information i höger marginal.
Hälsningar Helena Berglund

Anders Jansson

2. Skrivet den 2 mars 2015 kl. 01.56

Det var bra tycker jag

Mechthild Kleinschmidt

3. Skrivet den 10 februari 2015 kl. 19.44

Hej, gärna en länk till domen/-arna ni refererar till; det vore en fin service. Annars tack för ett informativt nyhetsbrev.
Vänligen
Mechthild Kleinschmidt, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Skriv en kommentar