1 september 2014 Ramavtal

Måååål… 5 - 3

Efter nästan två års arbete är nu ramavtalet för Möbler 2013 nästan i mål. I skrivande stund har ramavtal tecknats på tre möbelområden (möbler för förskola, skola och kontor). Överprövning på två områden har avslagits (vård och omsorg och arkiv) och nu väntar vi på förvaltningsrättens besked på tre områden (förvaring, arbetsstolar och värdeskåp).

Upphandlingen har genomförts efter en nära dialog med över 200 upphandlare och beställare runtom i landet i samband med våra SKI-dagar.

Avtalsgruppen har sedan varit mycket aktiv i arbetet med att ta fram rätt kravställningar till förfrågningsunderlaget. Tuffa miljökrav, stor variation i utbud, höga krav på service från leverantörer till låga möbelkostnader har varit målsättningen för upphandlingen.
- Otroligt bra att få ha varit med i avtalsgruppen. Vi fick vara med och påverka krav på typer av möbler, kvalitéer och hygienkrav, säger Annica Kring, strategisk interiörsamordnare vid Landstinget Gävleborg.

Värdet på ramavtalet är uppskattat till ca 400 mkr/år och då beräknat utifrån de 70-tal kommuner och landsting som avropat möbler på vårt tidigare möbelavtal. Nu kan drygt 600 kommuner, landsting/regioner med bolag enkelt möblera eller kompletteringsmöblera sina lokaler med hjälp av ramavtalet. Så värdet kan bli betydligt högre.

Arbetet med att ta fram utvärderingskraven har gjorts i dialog med ett stort antal leverantörer, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Miljöstyrningsrådet. Uppfyllda krav gör möblerna säkra och hållbara att använda i våra offentliga miljöer. Kompletteringar av befintliga möbelprogram kan göras direkt hos ramavtalsleverantörerna upp till 300 tkr och därefter genom förnyad konkurrensutsättning.
- Tack vare en förtroendefull dialog med bransch och leverantörer har vi nu på kort tid fått fram ett möbelavtal som gör det enklare för både kunder och leverantörer att möblera skolor och arbetsplatser. Ännu ett bevis på att praktisk dialog ger bättre affärer, säger marknadschef Conny Callin.

När det gäller de områden som ligger i överprövning återkommer vi med mer information i kommande SKI-Nytt.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar