17 december 2014 Ramavtal | Pressmeddelande

Mölndal först ut med e-arkiv på ramavtal

Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKIs ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

- Vi ser mycket positivt på att den första affären är klar och vi vet att många kommer att följa Mölndal med stort intresse. Det är mycket aktiviteter på gång runt om hos våra medlemmar och vi tror att vi får se ett antal avrop redan under våren. Vi arbetar för att 2015 blir e-arkivens år, säger Anna Gillquist, programansvarig gemensamma funktioner, CeSam, SKL.

- Vi har fått bra stöd från SKI när vi bestämde oss för att använda ramavtalet. Det är också tydligt att både SKL och SKI tar frågan om e-arkiv på största allvar. Ramavtalet ger oss en god grundtrygghet då vi i det fått många funktioner som uppfyller våra verksamhetskrav, säger Mathias Krusell, arkivarie Mölndals stad.

Ramavtalet ger möjlighet att avropa e-arkiv som tjänst eller produkt på ett kostnadseffektivt sätt. Över 500 kommuner, landsting, regioner med bolag har möjlighet att använda ramavtalet som gäller för fyra år. Totalt beräknas ramavtalet omsätta cirka 250 Mkr.

- Med att Mölndals stad nu valt vårt ramavtal för lösa sina e-arkiv ser vi som en bekräftelse på att vårt engagemang inom e-arkivområdet är riktigt. Med den långa och breda erfarenhet av lösningar inom e-arkiv som Formpipe har ser vi att de krav och mål kommunen satt upp kommer att lösas på ett professionellt sätt, säger Pia Hedenblad, försäljningschef på SKI.

Fakta om ramavtalet Upphandling e-arkiv 2012;
Ramavtalet för e-arkiv säkerställer en långsiktig informationsförsörjning och bidrar till en ökad effektivisering och tillgänglighet till information inom arkiven. Ramavtalet omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt konsulttjänster kring införande av e-arkiv. Genom att införa e-arkiv skapas en modern bas för demokrati och underlättar dessutom tillgången till information. Samtliga femton ramavtalsleverantörer är godkända enligt de krav som finns för Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv.

För mer information: Conny Callin, marknadschef, SKI, 070-536 38 14, Anna Gillquist, programansvarig gemensamma funktioner, CeSam, SKL, 08-452 77 77, Mathias Krusell, arkivarie, Mölndals stad, 031-315 13 23 samt Christian Sundin, VD för Formpipe, 0705-67 73 85.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar