28 maj 2015 Ramavtal

Nöjda bankkunder får snart nytt ramavtal

Vi fick under 2010 önskemål från ett antal kommuner om att upphandla ramavtal för de banktjänster som kommuner och landsting använde. Vår spontana reaktion var att området passar bra för nationella ramavtal. Det mesta av tjänsterna är likartade i hela landet samtidigt som marknaden uppfattades som "uppdelad" mellan de stora aktörerna genom sina delvis unikt utformade tjänster.

Marknaden var inte sen att påtala det omöjliga i att samordna upphandlingen av deras tjänster centralt. Detta innebar att vi endast fick ett anbud i den första upphandlingen som annonserades 2011. Det var Swedbank som först såg affärsmöjligheten i den nationella samordningen. När vi kort därefter gjorde om upphandlingen pga av domen i Toshiba-fallet tillkom även SEB och Nordea.

Idag är det ett 40-tal myndigheter, huvudsakligen kommuner, som är nöjda användare av ramavtalen.

- Det är ett omfattande arbete att ta ett helhetsgrepp om en bransch som, trots att de tekniskt sett ligger i framkant på många områden, fortsatt genomgår en hel del förändringar. Med utgångspunkt från befintliga ramavtal och marknadens olika krav ser vi behov av att förädla, revidera och göra tillägg av nya banktjänster. Vårt nya ramavtal kommer att vara på plats maj 2016, säger Yvonne Tonnquist, projektledare på SKI.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar