19 augusti 2014

Nytt ramavtal på barnvaccinationer gör utbudet komplett!

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i ordningen och omfattar även fyr- och femvalenta vacciner vilka inte omfattades av den första vaccin-upphandlingen. SKI:s ramavtal kan nu tillgodose hela behovet av barnvacciner.

De vacciner som ingår i upphandling B är följande:

  1. Konjugerat pneumokockvaccin
  2. Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
  3. Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
  4. Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio & Haemophilus influenzae typ B (femvalent vaccin)
  5. Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B och hepatit B, (sexvalent vaccin)*
  6. Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna

Detta avtal träder i kraft senast från och med mars 2015.

Vaccinerna kommer att avropas på rekvisition från ramavtalet vilket ger ett stabilt flöde av leveranser.

- Vi är väldigt glada över att nu kunna erbjuda ett komplett utbud av barnvacciner till Sveriges alla landsting, säger projektledare Sahar Göthberg. Vi har arbetat hårt med att få fram ett avtal som inte bara erbjuder de vacciner som efterfrågas utan som även tagit säkerhetsaspekter kring distributionen i beaktning och ändå kan erbjuda säkra leveranser, något som jag tycker att vi lyckats mycket bra med, avslutar Sahar.

Bakgrund

ELIS-projektet (Effektiv läkemedelsupphandling i samverkan) har initierat denna nationellt samordnade upphandling av vacciner inom det nationella barnvaccinationsprogrammet. Upphandlingen har prioriterats efter de önskemål på upphandlingsområden som landsting och regioner föreslog under 2012. ELIS-projektet har startats av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samtliga landsting/regioner och NLT-gruppen.

I det fortsatta arbetet med nationellt samordnad upphandling av barnvacciner kommer vi på SKI genomföra en samordnad nationell upphandling av vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Avtalet är tänkt att träda i kraft den 1 oktober 2015.

*avtalsområde fem kommer signeras inom kort.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar