28 januari 2016 Ramavtal

Ramavtal för lokaler i moduler

Stora barnkullar, urbanisering och flyktingar sätter press på landets kommuner.
Bland annat gäller det att snabbt få fram lokaler.
– Vi sparar tid på att använda SKL Kommentus ramavtal, säger Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig på Osby och Östra Göinge kommuner.

Ramavtalet heter "Förhyrning av lokaler 2014" och gäller hyra av moduler till förskolor, skolor och kontor. Det trädde i kraft i september 2015 och ett 20-tal kommuner anmälde tämligen omgående sitt intresse. Osby och Östra Göinge var bland de första att använda avtalet.

– När behovet uppstår sällan och ibland akut är det kostnadseffektivt och praktiskt att använda SKL Kommentus ramavtal under förutsättning att villkoren är rimliga. Vi kan prioritera resurserna för andra upphandlingar, säger Daniel Oredsson.

Osby har redan avropat två skolor och en förskola. Den första skolan ska vara i bruk i februari 2016 efter sportlovet. Under våren uppförs en skola även i Östra Göinge

– Vi sparar tid på att använda ramavtalet, genom att vi kan gå direkt på konkurrensutsättning mellan ramavtalets fyra leverantörer, säger Daniel Oredsson.

Leverantör till Osby och Östra Göinge blev Expandia Moduler AB som redan har över 130 kommuner på listan över befintliga och tidigare kunder. Enligt försäljningschefen Martin Lundbergh har ramavtalet fördelar även för dem, jämfört med att varje kommun sköter upphandlingen.

– Det går snabbare och är enklare, säger han.

Modulerna hyrs ut på allt från några månader till flera år. Normalt har Expandia moduler på lager för att snabbt kunna montera ihop önskad lokal. Men dagsläget är inte normalt och den stora efterfrågan gör att moduler måste nyproduceras i ökad omfattning, vilket är en flaskhals.

– Dessutom måste det finnas entreprenörer lediga och specialfordon för tunga transporter, säger Martin Lundbergh.

Med det vill han ha sagt att leveranserna kanske inte går så snabbt som tidigare. Men det går snabbare än att platsbygga och det finns sätt att korta tiden.

– Vissa projekt har dragit ut på tiden beroende på bygglovsprocessen och kan man minska den så är mycket vunnet, tipsar han.

Expandias moduler tillverkas i Sverige och uppfyller samma föreskrifter som vanliga byggnader. Idag byggs även permanenta fastigheter inomhus på fabrik i form av moduler. Den främsta skillnaden är att moduler för uthyrning byggs mer stabila för att klara upprepade transporter och återanvändning.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar