3 december 2015 Ramavtal

Samarbete som kan ge nytt ramavtal med beläggningsföretag

20% av Sveriges gatu- och vägnät ägs och underhålls av kommunerna. Efter ett brett intresse från kommuner och flera leverantörer inleds nu arbetet med att upphandla ett nationellt ramavtal på drift- och underhållsbeläggning.

Samtidigt med att förstudien påbörjades, inledde Sveriges Byggindustrier och SKL ett gemensamt projekt. Syftet var att ta fram tydliga förfrågningsunderlag för upphandling av kommunala underhållsbeläggningar. Till projektet inbjöds vi att delta med vår kompetens inom upphandlingsområdet. Från oss deltog Jan Jäderberg, ansvarig projektledare, och Martina Weische, upphandlingskonsult. På så vis fick samtliga parter tillgång till varandras expertis och sakkunskap.

Samarbetsformen har så här långt varit positiv, vilket öppnar upp för liknande i framtiden. Slutresultatet – ett väl underbyggt ramavtal som vi hoppas blir till stor nytta för många kommuner och leverantörer.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar