15 december 2014 Ramavtal | Pressmeddelande

SKI tecknar nationellt ramavtal för HPV-vaccin

SKI har tecknat ramavtal för HPV-vaccin med Sanofi Pasteur MSD. Det betyder att samtliga flickor nu även fortsättningsvis kan erbjudas ett bra skydd mot livmoderhalscancer.

-Vi är oerhört glada att vi kunnat genomföra upphandlingen denna gång utan långdragna överprövningsprocesser som förra gången, säger Thomas Idermark, VD på SKI.

HPV-vaccin är en samlad nationell upphandling och Sveriges alla landsting och regioner är avropsberättigade på ramavtalet. Ramavtalet träder i kraft 1 oktober 2015, och tar vid där SLLs tidigare nationella ramavtal löper ut. Syftet med ramavtalet är att täcka det samlade behovet av HPV-vaccin i hela landet.

- Expertgruppen för upphandlingen, bestående av några av landets främsta experter inom vaccinområdet och våra upphandlingsexperter, har tillsammans genomfört upphandlingen på ett mycket bra sätt, avslutar Thomas Idermark.

Tipsa en vän

Kommentarer (2)

Conny Callin, marknadschef SKL Kommentus

1. Skrivet den 12 oktober 2015 kl. 21.35

När det gäller frågor om upphandlingen och de ramavtal som tecknats med leverantören finns all information samland via vår hemsida http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/hpv-vaccin/ . Mer information om volymer etc. finns på SKLs hemsida om HPV-vaccin http://skl.se/halsasjukvard/lakemedel/vaccinationhpvsamtycke.5170.html
Det är första gången SKI upphandlar det aktuella vaccinet. Däremot upphandlades det tidigare av Stockholms läns landsting vilket kan vara det avtal som du hänvisar till. SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. Vi har tidigare haft anledning att kommentera detta i samband med den aktuella upphandlingen och du kan läsa mer om detta på http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/nyheter/fortsatt-oppenhet-i-inkopscentralens-upphandlingar/

Hälsning/Conny

CHRISTER NILSSON

2. Skrivet den 30 september 2015 kl. 11.29

Vilket är det totala beloppet för upphandlingen av Gardasil från Sanofi Pasteur, som SKl låtit SKI göra enligt det ramavtal som ska träda i kraft
1 oktober 2015? Jag behöver få se avtalstexten i sin helhet, går det bra?

Varför har detta avtal hemligstämplats enligt dom i kammarrätten 2013?
Att hemligstämpla en upphandling strider mot Offentlighetsprincipen
i lagen om offentliga upphandlingar, där full transparens ska råda
gentemot skattebetalare och medier? Vad har SKL och SKI att säga om
detta förfarande?

Jag är medicinhistoriker och författare som forskar om landstingens upphandlingar av läkemedel och vacciner. Därför är ett uttömmande
svar av stor vikt.
Adress:
Piongatan 37, 253 74 Helsingborg

Skriv en kommentar