23 november 2015 Uppföljning | Ramavtal | Hållbarhet

Sociala krav har följts upp för persondatorer

Stockholms läns landsting har följt upp de sociala krav som ställs i deras avtal med leverantören Atea om persondatorer. Liknande krav har även vi på SKL Kommentus inköpscentral i vårt ramavtal Arbetsplatser, klienter och surfplattor. Landstingets arbete påbörjades i februari 2015 efter att de fått kännedom om missförhållanden i fabriker i Kina.

Landstinget noterar en tydlig förbättring när det gäller underleverantören Dells arbete med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och transparensen kring detta arbete.

Sammantaget bedömer landstinget att både Atea och Dell kan uppvisa ett systematiskt arbete med risk- och avvikelsehantering i leverantörsledet. Landstinget ser inte längre några hinder för Atea att fortsättningsvis tillhandahålla Dell-produkter under förutsättning att uppställda åtgärdskrav följs.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar