10 april 2015

Solna stad ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

STIC bildades 2013 på initiativ av Nacka, Täby och Vaxholms kommuner. Syftet var att sänka kostnaderna för skattebetalarna med hjälp av effektivare regionala upphandlingar. På uppdrag av grundarkommunerna drivs verksamheten av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

Lidingö, Järfälla och Värmdö har sedan anslutit sig och med den nya medlemmen, Solna stad, omfattas nu 18 procent av länets invånare, 378 000 personer, av den regionala inköpsverksamheten.

Solna stad ser gemensamma upphandlingar på regionnivå som ett naturligt steg för kommunen:

– Solna stad har under senare år utvecklats starkt på upphandlingsområdet och vi ser tydliga ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar i att samverka med övriga medlemskommuner. Jag ser även fram emot erfarenhets- och kompetensutbytet i det regionala samarbetet, säger Jenny Birkestad, avdelningschef och COO i Solna stad.

STIC har redan genomfört regionala upphandlingar vad gäller korttidsboende liksom upphandlande av drift- och underhållsentreprenader. Medlemskommunerna har också gemensamt tagit fram ett underlag för ramavtal om företagshälsovård.

– Vi välkomnar Solna stad till Stockholms Inköpscentral! I takt med att fler kommuner ansluter sig kan vi göra ännu mer kraftfulla regionala upphandlingar för invånarnas bästa. Denna samverkan innebär även att upphandlingsresurserna i respektive kommun kan frigöras för den ökande mängden lokala upphandlingar, säger Gabriella Lundin, regionchef för Stockholms inköpscentral på SKI.

Den regionala inköpscentralen är enkel att ansluta sig till för alla intresserade Stockholmskommuner.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar