24 november 2015 Uppföljning | Hållbarhet | Arbetssätt

System för uppföljandekontroller har utvecklats

Processen i vårt system med uppföljandekontroller av etiska och sociala krav har under hösten utvecklats. Nytt är att vi nu inleder kontrollerna med en kontorsrevision på leverantörens huvudkontor. Under hösten har vi också fått fler kommuner som deltar i systemet. Vi önskar dem varmt välkomna.

En nyhet i processen är att vi nu inleder våra uppföljandekontroller med en så kallad kontorsrevision på avtalsleverantörens huvudkontor i Sverige. Syftet är att kontrollera om det finns tillräckligt bra rutiner för att säkerställa om de etiska och sociala krav som ställts är uppfyllda i leverantörskedjan.

Om det finns brister kommer revisorns rekommendation vara att göra stickprov i tillverkningsledet. I dessa fall specificeras även exakt vilken eller vilka underleverantörer eller fabriker som bör följas upp. Adresser och annan detaljerad information som är viktig för att kunna avropa en ny revision kommer också framgå i revisionsrapporten.

– Vår förhoppning är att kontorsrevisionerna ska underlätta processen och att de revisioner som genomförs på fabrik får en hög relevans ur ett riskperspektiv, säger Peter Nohrstedt som är hållbarhetsansvarig SKL Kommentus.

Pågående kontorsrevisioner

För närvarande pågår kontorsrevisioner hos två leverantörer: Auralight leverantör av ljuskällor och Apple som är underleverantör av läsplattor. Ytterligare tre kontorsrevisioner är beställda: Sport och fritidsgrossisten och idrottsleksaker, Convatech och inkontinensartiklar och ABA-skol och lekmaterial.

I samarbete med landstingen pågår också för närvarande en förnyad konkurrensutsättning av två kontorsrevisioner inom livsmedelsområdet. Syftet är att kontrollera om de etiska och sociala krav som ställts uppfylls i produktionen av kycklingprodukter från högriskländer som t.ex. Thailand.

Om kontrollsystemet

Vi genomför uppföljandekontroller av etiska och sociala krav för upphandlande myndigheter och enheter. Vi kontrollerar att varor som är upphandlade är tillverkade på ett etiskt och korrekt sätt. Kommuner som deltar i kontrollsystemet kan dels vara med och påverka vilka revisioner som ska göras under året, dels ta del av rapporter på revisioner som gjorts.

För mer information om systemet >>

Var tredje kommun deltar i systemet

Vårt system för uppföljandekontroller har nu 86 deltagande kommuner. Gävle, Enköping, Karlshamn och Stockholm har tillkommit under hösten – välkomna!

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar